Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Partnerforum om HMS 2018

Vi mener vi alltid kan lære mer om sikkerhet. Vi mener også at om vi deler kunnskap og erfaringer med kunder og samarbeidspartnere har vi et mye bedre utgangspunkt for å lykkes i vår nullvisjon. Derfor samlet vi våre samarbeidspartnere til et HMS-partnerforum.

Tilbakemelding for HMS-partnerforum | Coor

Coor ønsker å være en aktiv bransjeaktør som setter fokus på HMS-kulturarbeid og deling av erfaringer innen bransjen og med samarbeidspartnere. Dette gjør vi som ansvarlig arbeidsgiver og selskap – fordi vi mener at alle ansatte skal være trygge og fri fra skader i arbeid for Coor - og alltid komme trygge hjem. 

Rundt 60 representanter fra 25 av Coors samarbeidspartnere deltok på samlingen, hvor utvalgte var invitert til å dele sine utfordringer og suksessoppskrifter på opplæring og utøving av HMS på arbeidsplassen. Sentralt sto workshopen der Coor, leverandører og kunder skulle finne frem til tiltak bygget på spørsmålet hvilke muligheter har vi for å styrke sikkerhetskulturen og trygge våre medarbeideres hverdag? 

Initiativet til samlingen ble positivt mottatt fra blant annet Vice President GBS, Erik Dahl, som deltok sammen med fem andre utsendte fra Equinor. 

-Det synes jeg er kjempepositivt! Det er viktig å få sitte sammen med Coor og andre partnere for å diskutere noe vi alle er veldig opptatt av, nemlig HMS. Det er jobb nummer én i selskapet vårt at alle skal ha en skadefri dag på jobb, og det er jobb nummer én i samarbeidet mellom Coor og Equinor og de partnerne som dere har som hjelper oss hver eneste dag. Det må vi gjøre mer av.  

Avgjørende å levere på HMS 

Dahl satte standarden for dagen med sitt innlegg om kontinuerlig og personlig rettet sikkerhetsarbeid i Equinor, gjennom holdningskampanjen «I am safety». Eierskapet til gode sikkerhetsrutiner på jobben må tas av den enkelte, og gå igjen i alle deler av dagen. Det handler om å ikke ta snarveier, verken for dine ansatte eller som selskap. Å ikke løpe over fotgjengerovergangen uten refleks, eller stable opp den siste rundballen i mørket med traktor, forteller Dahl, som kjører traktor på fritiden. 

-Noen spør meg, men Erik, er det så farlig om noen forstuer ankelen på jobb? Og da svarer jeg, selvsagt er det det! For vi vil ikke sende hjem en mamma eller pappa med skade. Vi har et ansvar for deres helse den tiden de er på jobb for oss. Leverer vi ikke der, så har vi heller ingen fremtid som selskap, sier Dahl. Høye tall på sykefravær og skader gjør et selskap mindre troverdig, både internt og eksternt.  

Ikke hvis, men når det fatale skjer 

Foruten Equinor ble også entreprenør Skanska, brannsikringsfirmaet Firesafe og grønnsaksprodusent Bjertnæs & Hoel invitert til å holde innlegg. Skanska fortalte om erfaringer fra arbeidsulykker innenfor egne rekker, og hvordan man som organisasjon går opp veien videre derfra. I 2005 opplevde Skanska å miste en ansatt i forbindelse med Ormen Lange-utbyggingen for Norsk Hydro.  

Ulykken ble vendepunktet for en rekke nye HMS-tiltak. I deres HMS-rutiner inngår nå «De seks dødsrisikoene» som illustrerer seks typiske arbeidssituasjoner der den Skanska-ansatte møter høy risiko. I tillegg bruker de nå en type digitale byggeprosjektplaner hvor høyrisiko arbeidsoppgaver er spesielt markert med ikoner under hele prosjekt- og byggefasen.  

Regionsdirektør Lars Holm som holdt innlegget mener at bevisstgjøring, synlighet og tett samarbeid på tvers av prosjekt, kunde og leverandør er avgjørende. Informasjon og oppfatninger må samles – hvis ikke risikerer du at folk stiller med ulike grunnlag før prosjektet starter. Eksterne krav er kanskje mest effektivt for å sette HMS på agendaen; når noen sier at du får ikke jobbe for oss hvis du ikke skjerper deg. 

Hva kan vi gjøre for å trygge våre medarbeidere? 

Workshopen genererte over 150 forslag til tiltak med utgangspunkt i spørsmålet hvilke muligheter har vi for å styrke sikkerhetskulturen og trygge våre medarbeideres hverdag? Flere innspill dreiet rundt ønsker om 

  • at man holder erfaringsdelinger eller sender sikkerhetsvarsler på tvers av leveranser og prosjekt 
  • at man i større grad gjør HMS-opplæring bilde- og videobasert, eller gjennom gamification 
  • fokus på det personlige ansvaret 
  • at det stilles eksplisitte krav til leverandør, ikke bare på pris 
  • når en skade skjer på grunn av skifte i kunde- eller leverandørforhold, så å man tørre å ta den dialogen 

Et enda mer etterspurt tiltak var behovet for et fora for erfaringsdeling som HMS-Partnerforumet, på tvers av konkurrenter, leveranser og kunder innen FM-bransjen. 

Etterarbeid basert på innspill fra dagens workshop

Klikk her hvis du ønsker å laste ned en to-siders pdf med HMS-innspill fra dagens workshop, som dere som selskap kan jobbe videre med!

Videointervjuer med tre av deltagerne

Vi har snakket med Nikolai Utheim, adm. direktør i Coor Norge, Steinar Holm, Direktør marked i GK Norge og Erik Dahl, VP GBS i Equinor om deres opplevese av dagen, samt tanker rundt godt HMS-arbeid. 

Tilbakemeldinger fra deltakerne

Skjermdump med tilbakemeldinger til Coor | Coor