HMS Partnerforum 2018: veien videre

Etter HMS Partnerforum i desember 2018 fikk vi inn over 150 innspill og forslag på forbedringer. Les mer om hva de resulterte i - og ta med deg en sjekkliste over HMS-tiltak ditt selskap kan jobbe videre med. Vi fikk mer enn 150 innspill og forslag fra deltakerne som har resultert i tre kategorier for veien videre:

Kontakt oss i dag
Kokk snakker om HMS | Coor

1) Samarbeidsinitiativ Coor vil jobbe videre med sentralt

1.1) Felles arena for HMS-samhandling

Vi tar oss selv og samarbeidspartnere på ordet og etablerer en felles arena for styrking og samhandling om HMS-arbeid videre. Invitasjon kommer til samarbeidspartnere og kunder i løpet av første halvår av 2019. Vi ønsker å gå grundigere inn i

  • harmonisering av HMS-krav på tvers av kundeleveranser og aktører
  • deling av HMS-verktøy og -maler 
  • samarbeid om opplæring og trening
  • utvikling av god praksis
  • måling av HMS-kultur
hms hjem sikkerhet | Coor
hms nødutgang skilt | Coor

1.2) Samordningskontrakter for HMS

Coor har god erfaring med bruk av samordningsavtaler for HMS med våre kunder. Dette er avtaler som tegnes for en kontrakt eller en lokasjon, og er ment å sikre at HMS-forhold som ofte ikke er regulert i en sentral avtale adresseres, tydeliggjøres og er omforent. En slik avtale kan for eksempel omfatte ansvarsfordeling om HMS på lokasjon, rutine på rapportering, vernerunder og roller vi beredskap og krisehåndtering. Vår erfaring er at en lokal avtale bidrar til å bedre samarbeidet og unngå misforståelser. Vi planlegger å pilotere en slik avtale i tredje kvartal 2019.

1.3) Samarbeid om utvikling av HMS-faglige spill

Coor skal utvikle HMS-faglige spill for onboarding og trening av medarbeidere i samarbeid med Attensi AS. Målet er å utvikle virkelighetsnære miljø med relevante og aktuelle problemstillinger medarbeiderne kan trene i.

 

2) Initiativ for 1:1-relasjoner mellom Coor og samarbeidspartnere

Flere innspill dreier seg om HMS i relasjonen mellom Coor og samarbeidspartner. Noe av dette kan og bør reguleres tydeligere i kontraktene i fremtiden, men det er ingen grunn til å ikke å endre samarbeidet allerede nå:

2.1) Tydeligere oppfølging av HMS mellom Coor og samarbeidspartnere

Tydeligere krav til og oppfølging av HMS i de formelle avtalene mellom Coor og samarbeidspartnere      ble trukket frem som en suksessfaktor for å bedre HMS. Per nå begynner vi arbeidet med å sikre at    alle statusmøter/kontraktsmøter har HMS på agendaen og dekker minimum følgende punkter:

  • HMS-målinger (eksempelvis: rapporteringskultur, hendelser, skader, grad av gjennomført
    pålagt opplæring)
  • HMS-risiko i leveransen og i prosjekter
  • Deling av godt HMS-arbeid i kontrakten
 

 

3) Initiativ det enkelte selskap kan jobbe med

Klikk her for å få en pdf med sjekkliste for andre identifiserte HMS-punkter det enkelte selskap kan jobbe med videre.

Summert tror vi dette vil ha betydelig verdi for felles innsats og samarbeid om HMS fremover, men også som grunnlag for det enkelte selskaps forbedringsarbeid innenfor HMS. Vel møtt til neste HMS Partnerforum!

 

 

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.