Code of Conduct for leverandører

Coors Code of Conduct for leverandører beskriver de prinsipper som Coors leverandører og eventuelle underleverandører skal etterleve.

Etiske retningslinjer for leverandører | Coor

Coor stiller høye krav til at egne virksomheter tar ansvar for miljøpåvirkninger, samfunnet og Coors kunders virksomheter i et lengre perspektiv. Våre sambeidspartnere skal drive sikkert og miljøvennlig, og oppfylle alle krav som stilles til de ulike bransjer i tillegg til gjeldene avtaler og regelverk.

Coors forretning skal preges av en høy etisk og moralsk standard. Coor etterstreber å være en ansvarsfull og utviklende arbeidsgiver. Coor stiller samme krav til sine leverandører som til deres underleverandører.

Mulighet til å varsle om brudd på overtredelser i Varslingsportalen

I 2016 lanserte vi en varslingsportal, der leverandører og kunder kan melde om mistanke om brudd på våre retningslinjer for oppførsel og fremtreden fra andre ansatte. Portalen er en konsernfelles webtjeneste, hvor ansatte i Coor, men også leverandører og kunder kan melde inn anonymt. Portalen betjenes av en ekstern leverandør og finnes på alle nordiske språk samt engelsk, polsk, tysk, nederlandsk, estisk, fransk og magia (ungarsk). Varsel som sendes dit krypteres, og sendes anonymt til Coors juristavdeling som utreder alle innkommende varsel.

Her er  Varslingsportalen

Under kan du lese mer om Code of Conduct

Coors Code of Conduct for leverandører