festvåning, coor

Ledelsessystem og sertifisering

Våre kunder stiller høye krav til kvalitet, effektivitet og leveransesikkerhet. Derfor er Coor kvalitet- og miljøsertifisert etter ISO-standarder - for å sikre at våre serviceleveranser oppfyller kravene som stilles til oss.

Ledelsessystemene er ryggraden i Coors kvalitetsarbeid, som granskes og revideres av det eksterne sertifiseringsselskapet DNV-GL. I dag er vi sertifisert etter ISO 9001, 14001 og 45001 som kvalitetssertifisert og miljøsertifisert virksomhet.

Med ISO-sertifisering kan vi sikre at virksomheten og leveransen vår gjenspeiler de stadig mer komplekse kravene organisasjonen og bransjen opererer innenfor. Vi sikrer også kontinuitet for oss selv, fordi ISO-standarden forplikter oss til å vise forbedringer etter handlingsplaner og målsettinger. Det gjør det også lettere for oss å implementere oppdaterte styrings- og ledelsessystemer internt, som gir robuste rammeverk formet etter forventninger til bransjen som helhet, men også til oss som serviceselskap.

For oss blir det enklere å identifisere områder for resultatforbedring og verdiøkning, blant annet fordi standarden krever risikovurderinger som et ledelsesverktøy. Dette bedrer vår evne til å identifisere både risiki og muligheter og dermed effektivisere arbeidet, redusere dobbeltarbeid og spare tid og kostnader.

Vår ferskeste ISO-sertifisering er for ledelsessystem for et sikkert arbeidsmiljø, ISO45001:2018. Coor har en nullvisjon for arbeidsrelaterte ulykker og arbeider for at alle medarbeidere skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø. 

I 2015 var Coor det første Facility Management-selskapet i Norden som ble ISO-sertifisert. Coors virksomheter i alle nordiske land er sertifisert av det eksterne sertifiseringsselskapet Det Norske Veritas, DNV-GL.

Målet er at alle medarbeidere skal føle seg ivaretatt ved arbeidsdagens slutt, føle at de har balanse i livet og oppleve arbeidet som meningsfylt. Med et sertifisert ledelsessystem for arbeidsmiljøet viser vi at vi tar arbeidsmiljøarbeidet på alvor, også når det gjelder kundene.

Mikael Stöhr, administrerende direktør og konsernsjef i Coor