Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Coors samfunnsprogram

I Coor har vi sterk tro på å gi tilbake til de lokalmiljøene der vi har virksomhet.

Coor samfunnsprogram | Coor

Formålet med Coors samfunnsprogram er å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å forenkle integrering og legge til rette for de som trenger hjelp og støtte. Hvert land i Coor-konsernet driver sine egne initiativer ut fra denne målsetningen, der i blant språkundervisning for innvandrere, mulighet for videreutdanning mens man jobber og leksehjelp for barn og ungdommer i utsatte livssituasjoner.

Lekselesing og mentorordning

I Sverige har vi satt i gang flere innsamlinger og samarbeid. Spinning og konkurranseløp har blitt gjennomført der startavgiften har blitt donert til veldedige formål, bl.a. Kista Sports Club og Redd Barna. Vi har også etablert en mentorordning for utplassering i arbeidslivet sammen med nettverket Blink. Coor-medarbeidere har også hjulpet til med lekselesing for barn og ungdom hos Kista bibliotek, i regi av Røde Kors.

Yrkeseksamen ved siden av jobben

Coors medarbeidere i Norge har mulighet til å studere til fagbrev mens de er i jobb. Utdanningen omfatter samlingsbaserte teoristudier og en lærlingsperiode der kandidaten har «praksis» underveis i sin arbeidsdag i Coor. 20 ansatte er første kull ut til å ta fagbrev som driftstekniker og industrikokk. Etter godkjent fagprøve får kandidaten fullført fagbrev.

Språkutdanning

Coor er et selskap med mange ansatte som har et annet morsmål enn landet de bor i. Derfor tilbyr vi språkkurs, som forenkler integrering og styrker selvfølelsen hos våre ansatte. I Danmark er det bransjeorganisasjonen De Danske Sprogcentre som er Coors samabreidspartner på dette området, og mange ansatte har fått språkundervisning gjennom dem.

I Finland er Coor engasjert i en kampanje som fremmer en åpen og ikke-diskriminerernde arbeidskultur, «Jobben diskriminerer ikke».

Coor samfunnsprogram | Coor