En gruppe folk

Studentsamskipnaden SiO valgte Coor

Med visjonen om å skape en bedre hverdag for alle studenter, tilbyr SiO en rekke tjenester innen bolig, mat & drikke, helse & trening og barnehager. SiO har nå valgt Coor som leverandør av vaktmester- og driftsteknikertjenester til sine eiendommer i Osloområdet.

-Vi er stolte over å bidra til å gjøre studenters hverdag enklere, sier Nikolai Utheim, adm. direktør i Coor i Norge. Vi opplever en god strategisk og kulturell match med SiO og ser frem til å ta fatt på oppgavene.

- Vi ser frem til et godt samarbeid med Coor. Deres tilbud var samlet sett best på de økonomiske og tekniske tildelingskriteriene som ble stilt i konkurransen, sier Birte Almeland, eiendomsdirektør i SiO.

Bærekraft blir en viktig grunnmur i leveransen
Alle tjenestebiler som skal brukes i kontrakten vil være el-biler. Energistyring i bygg og sirkulær tankegang rundt materialvalg er andre nøkkelord for bærekraftsarbeidet.

Avtalen har fire års varighet, med opsjon på forlengelse med til sammen to ytterligere år og har en årlig verdi på om lag 50 MNOK. Oppstart er 1. mars 2023.

 

På bildet
Nikolai Utheim, adm. direktør i Coor, Gry Thu, forretningsenhetssjef i Coor, Birte Almeland, eiendomsdirektør i SiO, Jan Skaarderud, eiendomssjef i SiO og Henning Lutro, innkjøpsdirektør i SiO