Mann i kontorlandskap som smiler

Arbeidstakere savner kollegene

Nordmenn jobbet mer på hjemmekontor etter gjenåpningen høsten 2021 enn før pandemien. Samtidig er det store forskjeller i nordmenns bruk av hjemmekontor på tvers av landsdelene.

Kantar har på vegne av Coor gjennomført en befolkningsundersøkelse for å kartlegge nordmenns bruk av hjemmekontor mot fysisk oppmøte på kontoret. Undersøkelsen viser at nordmenns rutiner endret seg etter gjenåpningen høsten 2021. Syv av ti nordmenn jobbet fem dager i uken på kontoret før pandemien, mens kun fire av ti jobbet fem dager i uken på kontoret etter gjenåpningen.

– Undersøkelsen viser at nordmenns rutiner har endret seg gjennom pandemien, men den gir også et klart bilde av at folk savner sosial omgang på kontoret. Det er også de tilbakemeldingene vi får fra våre kunder, sier Stian Carlsen, Strategi- og utviklingsdirektør i Coor.

Over halvparten av respondentene oppgir at sosial omgang med kolleger som det de i hovedsak savner ved å jobbe mer på hjemmekontor. Kun to av ti ønsker å jobbe mer på hjemmekontor når begrensningene løsnes for fullt.

Mer hjemmekontor i Oslo

Undersøkelsen viser samtidig at det er store regionale forskjeller i bruken av hjemmekontor. Der over halvparten av nordmenn bosatt i Trondheim og nordover var fullt tilbake på kontoret og jobbet fem dager i uken på arbeidsplassen, var det under to av ti som var tilbake for fullt i Oslo og omegn etter gjenåpningen.

– Mye tyder på at kontoråpningen gikk raskere ellers i landet enn i Oslo. Det er også der vi finner de største kontorene, noe som kan være deler av forklaringen, sier Carlsen, og utdyper:

– Vi ser at nær halvparten både på Sør- og Vestlandet, og Østlandet for øvrig, var tilbake på kontoret fem dager i uken etter gjenåpningen. Vi tror imidlertid ikke det skyldes at Oslo-folk trives best hjemme, men at det er andre forhold som holdt folk mer hjemme.

Ønsket om mer sosial omgang med kolleger er nemlig størst i hovedstadsområdet. Syv av ti oppgir dette som en grunn til at de ønsker å jobbe mer på kontoret fremover, mens det også er en klar overvekt av Oslo-beboere som oppgir fristende lunsjtilbud og bedre ergonomi og tekniske løsninger som det de savner mest ved hjemmekontor.

– Vi mener dette henger sammen med størrelsen på kontorene i Oslo-regionen. På Sør- og Vestlandet ser vi derimot at det er betydelig færre som oppgir disse grunnene til å være mer på kontoret, fortsetter Carlsen.

Samarbeider best fysisk

Kun fire prosent av respondentene i undersøkelsen mener de samarbeider best med kollegene sine over video. Nær syv av ti samarbeider best fysisk på kontoret, mens resten foretrekker hybride løsninger.

– Vi har sett flere eksempler på at gode idéer er blitt til over kaffemaskinen, og det å ha en arbeidsplass som tilrettelegger for samarbeid tror vi blir svært viktig når pandemien omsider tar slutt. Vi tror det blir svært viktig at arbeidstakere kommer tilbake på arbeidsplassen og skaffer nye impulser, avslutter Carlsen.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.