Eiendomsdrift_hero_2400x1600px

Coors bilflåte blir elektrisk

Coor skal integrere bærekraft i alle deler av virksomheten. Derfor vil vi elektrifisere bilparken i løpet av de kommende årene som en del av arbeidet med å oppnå 50 prosent reduksjon i selskapets CO2-utslipp innen 2025.

Coors mål er å bli et reelt bærekraftig selskap. Vi er forpliktet til Science Based Targets-initiative, og vi gjennomfører nå flere tiltak for å fremme ansvarlig forbruk og å redusere utslipp.

– Elektrifisering av bilparken vår er ett av flere viktige tiltak vi gjør for å bidra positivt til å redusere CO2-utslippene våre, og det er et arbeid som har pågått over flere år. Selv om utslipp fra biler er en relativ beskjeden del av vår totale miljøbelastning er det samtidig et viktig signal til våre kunder og ansatte om at vi tar våre ambisjoner om å være reelt bærekraftig selskap på alvor, sier Henrik Fonahn, leder for bærekraft i Coor.

I Coor er det flere typer biler, og derfor vil overgangen skje gradvis med firmabiler som første skritt. I de fire landene der Coor er til stede (Danmark, Sverige, Norge, Finland) arbeides det med å finne ut hvordan veien til en fossilfri bilflåte ser ut i hvert land.