Møt din nye kollega – en robot

Tunge og krevende oppgaver blir i stadig større grad overtatt av roboter, og de fleste av oss vil snart ha en eller flere roboter som kollegaer. I lokalene til Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i Sverige, der Coor har driftsansvar, transporterer 29 roboter materiell og avfall fra sykehuset.

De 29 robotene, som er kjent som AGV-er (Automated Guided Vehicles), transporter traller med lakener, klær, medisiner og matvarer mellom sykehusavdelingene. Noen av robotene fungerer også som rengjøringsrobot, og samler avfall fra sykehuset og frakter det til avfallshåndteringsstasjoner.

Noen av trallene som robotene håndterer, veier opptil 500 kilo, noe som betydelig reduserer byrden på sykehuspersonalet. Robotene samler og fjerner også sykehusavfall slik at personalet ikke trenger å håndtere det, fortalte Nicholas Fernholm, Logistics Developer ved Coor, og ansvarlig for sykehusets robotoperasjoner. Rundt regnet fire roboter frakter det nødvendige utstyret til operasjonsstuene under kirurgiske inngrep, forklarer han, mens han viser oss rundt på det store sykehusområdet.

AGV-ene har base i teknologisenteret under sykehuset, som er stedet der alle leveranser ankommer. Etter at varene har blitt lastet av lastebilene, blir de automatisk samlet av roboter som går på forhåndsprogrammerte spor gjennom sykehuset. Robotene opererer hovedsakelig på områder med lite gjennomstrømming av personale. AGV-ene har egne heiser som de kommuniserer med via Wi-Fi, noe som betyr at de unngår å forstyrre pasienter og sykehuspersonalet, forteller Nicholas Fernholm.

Robotene kan føle hindringer i veien og stopper hvis de støter på noe. Hvis en person kommer i veien for en robot, vil den pipe og si: Du er i veien, vennligst flytt deg. Så snart roboten har ankommet den riktige etasjen, laster den av innholdet i et rom ved siden av avdelingen. En rengjøringsrobot og andre typer roboter kan jobbe i opptil 20 timer før de må lades, og de kan selv kjenne når de må finne en ladestasjon. 

Nicholas Fernholm forklarer at mange sykehusansatte har utviklet en relasjon til robotene.

-Vi har en tendens til å menneskeliggjøre roboter fordi de minner oss om oss selv. Generelt er mennesker glade for å se robotene som glir rundt, og jeg har overhørt personal som har sagt: Der er favoritten min!

Han tror at roboter vil utføre flere av de krevende oppgavene i fremtiden, selv om de ikke vil være i stand til å operere uavhengig av mennesker på en stund ennå. En robot som utfører renholdstjenester, for eksempel, må følge forhåndsprogrammerte mønster og oppgaver. den kan ikke oppdage skitne områder og selv finne ut hva den skal gjøre med det.

For øyeblikket er roboter ganske uintelligente, og de kan bare gjøre det de er programmert til å gjøre. Hvis vitenskapen klarer å lage roboter med generell kunstig intelligens på menneskelig nivå (AGI -  artificial general intelligence), vil de raskt bli en del av samfunnet vårt og kan til og med ta over.

-Men det ligger langt inn i fremtiden! Jeg har hørt det bli sagt at roboter med kunstig intelligens vil bli menneskets siste oppfinnelse, ler Fernholm.