Fargerike stoler | Coor

Facility Management: optimaliser arbeidsplassen for dine ansatte

Det å skape en bedrift som opererer effektivt år etter år stiller store krav til logistikken og tjenestene de ansatte trenger hver dag for å gjøre jobben sin på best mulig måte.

Smart facility management sparer tid og penger ved å la ansatte jobbe på en fornuftig og effektiv måte, noe som også bidrar til fornøyde ansatte. Coors fagmiljø for Facility management Norge er en foretrukket partner på området. Coor har en markedsandel på 35–40 % i Norden.

Facility management

I en travel arbeidsdag kan man fort bli vant til de mange tidstyvene og generelle mønstre og rutiner som er til hinder for å kunne gjøre en best mulig jobb. Om man drifter bedriften sin på en ryddig måte, kan det gjøres store innsparinger, samtidig som arbeidsplassen blir et trygt og tilrettelagt sted å være for de ansatte.

Noen av de viktigste prioriteringene for facility management er å avdekke kostnader og muligheter for optimalisering i hele produksjonskjeden, ikke bare i sluttproduktet. Effektiv facility management kjennetegnes i tillegg av gode arbeidsplassløsninger, hvor det er tilrettelagt for at de ansatte kan jobbe på best mulig måte. Rene og trygge lokaler er også med på å effektivisere arbeidet, og til slutt er det viktig å holde fokus på bærekraftige løsninger når man jobber for bedre integrert facility management

Smart bruk av facility management

Coor jobber på mange ulike felt for å gjøre bedrifter og organisasjoner mer effektive, og for å få til endringer som fungerer godt i lengden, må man sette seg nøye inn i den enkelte organisasjon og bedrifts behov for å finne gode løsninger. Endringer for bedre facility management kan være alt fra strategisk rådgivning rundt bedrifters og organisasjoners utforming og ressursstyring, til råd rundt sikkerhet, tekniske plattformer og energirådgivning. For eksempel kan smarte kontorløsninger være kostnadseffektive, samtidig som de ivaretar diversiteten og de ulike behovene hos bedriftens ansatte. Tilrettelagte lokaler med smartteknologi kan i tillegg bidra til bedriftens attraktivitet, og tiltrekke nye talent til de ulike rollene i bedriften. Bærekraft og kostnadseffektivitet henger ofte tett sammen, og som et eksempel kan en bygnings design og energiløsninger ha stor betydning for de operasjonelle kostnadene per år. Bruk av ny teknologi kan bidra til fornuftige miljøløsninger som er bærekraftige over tid.

Det å bruke integrert facility management på en smart måte er en krevende prosess som fordrer god planlegging. Gjør du det riktig vil du oppleve gode resultater med tanke på effektivitet og drift. Hvis du vil vite mer om Facility management i Norge kan du kontakte Coor for mer informasjon om hvilke løsninger som kan tilbys din bedrift.