Coor svanemerker hele renholdsleveransen og en kantine

Svanemerket er den offisielle miljømerkeordningen i Norge. Fra februar vil hele renholdsleveransen til Coor i Norge være sertifisert under ordningen, samt én av våre kantiner, som bare én av totalt 9 svanemerkede kantiner i Norge.

- I Coor har vi høy fokus på bærekraft og miljø, noe som gjennomsyrer hele vår tankegang og handlemåte. Vi jobber aktivt for å bidra til å redusere belastningen på miljøet, slik som gjennom bruk av riktige produkter som reduserer typen og mengden farlige kjemikalier, gjennom å gjøre bilparken elektrisk og gjennom god avfallshåndtering, for å nevne noen eksempler. Svanemerking er ett av flere tiltak vi har satt i gang for å nå vårt mål om at både vi selv og våre kunder reduserer våre negative fotavtrykk på miljøet, sier Mona Dehli, direktør for Business Unit I, Single Services i Coor Norge.

Sertifikatene ble delt ut av daglig leder i Stiftelsen Miljømerking, som forvalter Svanemerket, Anita Winsnes, under en seremoni på Coors hovedkontor på Lysaker fredag forrige uke. For anledningen hadde en gruppe med barn fra Lønnås barnehage tatt turen, både for å lære mer om miljømerking og for å synge i forkant av overrekkelsen, til stor applaus fra de tilstedeværende.

Om Stiftelsen Miljømerking
Miljømerking, opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989, forvalter de to offisielle miljømerkene Svanemerket og Eu-Ecolabel i Norge.Svanemerket ser på hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste. Med noen av verdens strengeste miljøkrav er Svanemerket en del av den offentlige verktøykassen vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.

Svanemerket er en uavhengig og ikke-kommersiell merkeordning.

Du kan lese mer om hva Coor gjør innen bærekraft her: https://www.coor.no/om-coor/barekraft/