Mobile løsninger gir billigere og bedre service

Smarte mobile løsninger hjelper oss med å utføre stadig flere oppgaver uavhengig av hvor vi befinner oss. Hvordan kan ny teknologi gjøre mest nytte i tjenestesektoren? For hvilken type tjenester passer de mobile løsningene best? Vi tok en prat med Erik Sörnäs, gruppeleder i Coor, som har koordinert noen av selskapets største pilotprosjekter innen mobile løsninger.

Spesialisten kommenterer

Erik Sörnäs, gruppeleder i CoorDu har jo deltatt i et par pilotprosjekter – hvilke konklusjoner kan vi trekke av dem?

− I de prosjektene der vi bruker mobile løsninger, kan vi konstatere flere gevinster. Vi har minsket dobbeltarbeidet, økt kvaliteten, forkortet ledetidene våre og frigjort tid. Vi kan utføre mer av arbeidet vårt ute i kundenes lokaler, og det øker synligheten og tilgjengeligheten vår. Dette oppfatter kundene som positivt. De verdsetter også at egenkontrollen vår forbedres samt at man kan se tydelig i systemet når og hvor for eksempel en kontrollrunde utføres.

Kan du gi eksempler på mobile løsninger som Coor bruker i dag?

− Den teknologien vi bruker mest, bygger på RFID-teknologi (Radio Frequency Identification). En tagg monteres ved et visst objekt (f.eks. et anlegg eller et rom) og programmeres med unik informasjon, f.eks. hvilken type objekt det er, hvor det finnes, samt instruksjoner for sjekkrunder eller sikkerhetskontroller. Denne informasjonen avleses ved hjelp av en telefon og hjelper den personen som kommer for å kontrollere objektet. Coors personale kan også bestille materiell, feilmelde et objekt eller rapportere tid mot en arbeidsordre direkte på stedet i telefonen.

RFID-tagHva er nytten med mobile løsninger?

− For oss har det vært viktig å programmere inn sjekklister og arbeidsinstruksjoner som utføreren får tilgang til på stedet og på den måten sikre kvaliteten. Dessuten økes effektiviteten i arbeidet vårt når administrative oppgaver og arbeidsflyter blir enklere ved at de automatiseres og kan utføres på stedet hos kundene våre. I neste steg, når systemet kobles til Coors ordinære saksbehandlingssystem, kommer nytten til å øke ytterligere. Fullt ut integrerte systemkoblinger gjør at for eksempel feilmeldinger og ferdigrapporteringer som utføres i mobilen, automatisk sendes inn i sakssystemet. Det fører igjen til en raskere saksbehandlingsprosess slik at både vi og kundene sparer tid og penger.

Men koster det ikke en hel del?

−Nei, i dag har teknologien kommet så langt at det ikke er særlig dyrt. Det som kreves, er en håndenhet, og i mange tilfeller er det mulig å bruke vanlige telefoner. Systemene kan leies inn, så det kreves ingen store investeringer. Det som kan koste penger, er hvis man vil integrere mobile systemer med de ordinære saksbehandlingssystemene. Da får man fullstendig integrerte prosesser, men samtidig kan det være kostbart å få til dette. Jeg vil imidlertid understreke at nytten med mobile løsninger er stor selv om systemene ikke integreres fullt ut.

Vil du vite mer om hvordan mobile løsninger kan forbedre serviceleveransen din?

Kontakt gjerne Erik Sörnäs, +46 8 553 952 74 eller erik.sornas@coor.com.