Stadig mer positivt syn på service management

I løpet av fem år vil bortsetting av servicevirksomhet øke. Dette mener større selskaper og offentlige virksomheter i Sverige og Danmark i en undersøkelse gjennomført av Demoskop. I Sverige er det framfor alt kommuner, landsting og offentlige etater som tror de kommer til å sette bort flere tjenester i framtiden.

Nylig ble det gjennomført en undersøkelse om holdningen til å sette bort servicetjenester til eksterne aktører. Undersøkelsen omfattet større selskaper, kommuner, fylkesting, myndigheter og offentlige etater i Sverige, Danmark og Norge. Resultatet viser generelt at man i hele Skandinavia er positivt innstilt til å sette bort tjenester til eksterne leverandører. I Danmark er man mest positiv til å sette bort servicefunksjoner til eksterne selskaper.

Spørsmål: Hvordan tror du selskaper og organisasjoner kommer til å sette bort sin internservice og andre tilleggstjenester om fem år?

Styres av egen erfaring

Undersøkelsen viser at jo vanligere det er å sette bort servicefunksjoner, jo mer positiv er holdningen. I Danmark, som ligger på topp blant de skandinaviske landene, setter nesten ni av ti selskaper og offentlige virksomheter bort servicetjenester, mens det tilsvarende tallet er fem av ti i Norge. I Norge er bortsetting av servicefunksjoner til eksterne aktører et relativt nytt fenomen, og her er også holdningen mest lunken og nytteverdien bedriftene opplever lavest.

Vanligst å sette bort renhold

I samtlige tre land er renhold den servicetjenesten det er klart vanligst å sette bort til en ekstern leverandør, etterfulgt av IT-støtte. I Sverige og Norge hyrer selskaper og offentlige virksomheter ofte færre leverandører enn i Danmark. Sverige er også det landet som ser flest fordeler ved å ha én og samme aktør som serviceleverandør. Danskene, derimot, velger gjerne flere leverandører, og er skeptiske til å la én serviceleverandør påta seg hele ansvaret for servicefunksjonene.

Selskaper og offentlige virksomheter opplever at det største problemet med å drive servicevirksomhet i egen regi er manglende tid til å utvikle nye ideer og løsninger. Svenskene opplever også at servicevirksomheten risikerer å ta tid på bekostning av kjernevirksomheten.

Lavere kostnader og fokus på egen virksomhet

Drivkraften bak å sette bort tjenester er i første rekke kostnadsbesparelser, men også å kunne fokusere mer på egen kjernevirksomhet og forbedre kvalitet og service. Danskene mener også at det blir større mulighet til personalutvikling hvis de setter bort servicevirksomheten.

Resultatet av undersøkelsen viser at bortsetting av servicevirksomhet er et fenomen som virker forlokkende på stadig flere større selskaper og offentlige virksomheter i Skandinavia.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen ble gjennomført av Demoskop i perioden 23. mai til 16. juni i år i Sverige, Danmark og Norge. Målgruppen var større selskaper, myndigheter/offentlige etater, kommuner og fylkesting. Administrerende direktører, rådmenn, fylkesmenn, finansdirektører, innkjøpssjefer, personalsjefer, forvaltningssjefer og administrative ledere ble intervjuet. Samtlige personer som ble intervjuet har det samlede ansvaret for innkjøp av selskapets tilleggstjenester. Det ble foretatt totalt 389 intervjuer.