La deg inspirere og utfordre!

Ifølge en fersk markedsundersøkelse gjennomført av Demoskop oppgir tre av ti større bedrifter og offentlige virksomheter at internservice og tilleggstjenester utgjør ti prosent eller mer av totalkostnadene.

I jobben møter jeg mange bedriftsledelser for å diskutere om det kan være aktuelt for dem å sette bort servicevirksomheten. For de fleste er kostnadsbesparelser og økt kvalitet den største motivasjonsfaktoren for å la en ekstern servicebedrift ta hånd om og utvikle servicefunksjonene. Når bortsettingen er gjennomført opplever mange også andre fordeler, f.eks. fleksibilitet og frigjøring av tid og ressurser.

I nyhetsbrevet "Nova" håper vi at du skal få et bedre innblikk i hvordan vi og noen av kundene våre tenker. Vi håper dette høres inspirerende og utfordrende ut, og at du tar kontakt med oss for en videre diskusjon.

Mats Jönsson, adm. dir. Coor Service Management