coor

En kulturbygger i kurssentermiljø

Coor Service School er en skreddersydd og egenutviklet opplæring rettet mot Coors medarbeidere. Opplæringen har som formål å tydeliggjøre hva det innebærer å være medarbeider på en kontrakt hos Coor. Deltakerne får også innsikt i hva begrepet serviceleveranse innebærer hos Coor og den rollen hver Coor-medarbeider spiller for at leveransen til kunden skal fungere.

– Jeg synes kurset i det store og hele var en positiv opplevelse. Jeg må si at opplæringen ga meg en helt ny kunnskap om hvordan vi hos Coor arbeider med serviceleveransene til kundene våre, sier Sara Carlsson, som jobber som renholder og gikk på Coor Service School i vår.

Kjernen i opplæringen er både å tydeliggjøre hva det innebærer å være medarbeider hos Coor og å øke forståelsen av serviceleveransen som helhet.

– Kursdeltakerne får vite hvilke forventninger selskapet har til dem, men også hvilken kompetanse de har og hva de selv kan forvente av Coor, sier Annika Fredriksson, kursansvarlig på Coor Service School.

Medarbeideren i sentrum

Opplæringen på Coor Service School går over to dager som tilbringes på et kurssenter. Under opplæringen er det nettopp medarbeideren som står i sentrum. Emner som økonomi, serviceleveranser og lagarbeid diskuteres med utgangspunkt i medarbeiderens hverdag. Under opplæringen vender man stadig tilbake til det ansvaret medarbeideren har overfor kunder, arbeidsgiver/sjef, kolleger og leverandører/entreprenører. Opplæringen gjennomføres parallelt på flere steder.

– Ideen rundt Coor Service School oppsto blant annet på bakgrunn av de gode erfaringene vi hadde fra Coor Business School, som er en opplæring for ledere i Coor. Tanken var å skape en liknende opplæring for våre medarbeidere. Kursholderne på Service School er ledere i Coor, og opplæringen er derfor nært knyttet til selskapets virksomhet, sier Annika Fredriksson.

Styrker bedriftskulturen

Et av de sentrale målene til Service School er å bygge en felles bedriftskultur. En sterk bedriftskultur handler mye om å tydeliggjøre medarbeiderens rolle, og å skape en felles arbeidsmåte i selskapet. Kurset skal gi støtte og råd i forbindelse med ulike spørsmål medarbeiderne møter i jobben, og er oppbygd etter en metodikk med teoretiske avsnitt fulgt av øvelser med gruppediskusjoner.

– Opplegget med mye gruppearbeid innebærer at alle får mulighet til å komme til orde, selv om man kanskje ikke er typen som liker å stå og snakke foran en forsamling, sier Sara Carlsson.

– Det handler jo i stor grad om å gi riktig type service og ta ansvar. Og dessuten er kurset en hyggelig anledning til å bli kjent med folk innenfor Coor. Selv om jeg naturligvis ikke husker alt jeg lærte, har jeg fått mange nye erfaringer som jeg har hatt nytte av i jobben her hos Coor, avslutter Sara Carlsson.