Norge

Det går på skinner i Norge

Norge er det servicemarkedet som vokser raskest i Norden akkurat nå. Å sette bort servicefunksjoner er et relativt nytt fenomen her, men interessen øker. Bare på et drøyt år har Coors virksomhet i Norge vokst fra 14 til godt og vel 250 personer, og har nå en årsomsetning på ca. 370 millioner kroner.

NSB har valgt Coor som leverandør av servicetjenester. Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av 1100 eiendommer tilsvarende 736 000 kvadratmeter i hele Norge.

Avtalen løper over tre år, og innebærer at Coor styrker sitt nærvær i byer som Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Guy Drottler, kontraktsjef hos Coor i Norge, understreker betydningen og omfanget av kontrakten.

– Vi samarbeider fra før med et par store kunder i Norge, men de ligger hovedsakelig i Oslo-området. NSB-kontrakten gir oss en geografisk bredde som er viktig for framtidige opphandlinger.

Som et ledd i avtalen med NSB ble ca. 70 medarbeidere fra den tidligere forvaltningsentreprenøren tilbudt jobb hos Coor. Alle medarbeiderne takket ja.

– Etter en helhetsvurdering ble Coor valgt som beste samarbeidspartner. I tillegg til at Coor har et sterkt tilbud, er det avgjørende for oss at de ansatte blir tatt godt vare på, sier Pål Berger, adm. dir. ved ROM Eiendom, som er et datterselskap og forvaltningsselskap av NSB.

Den første tiden med Coor som servicepartner har fungert problemfritt. Björn Birkelund er forvaltningsdirektør ved ROM Eiendom, og representant og kravstiller i kontakten med Coor.

Hvorfor valgte dere Coor som serviceleverandør?

– Det var en lang prosess, men til slutt fant vi ut at Coor var den som best kunne presentere en struktur og plan over hvordan de skulle implementere oppdraget i organisasjonen sin.

Hvordan har overgangen fungert hittil?

– Helt problemfritt. Det hadde vel vært naturlig med litt krangling, men vi har faktisk ikke opplevd noe slikt. En medvirkende årsak er at de ansatte som gikk over til Coor var svært positive til sin nye arbeidsgiver. Det var viktig at overgangen skulle medføre så få forandringer som mulig for dem.

Hvordan forberedte dere medarbeiderne på overgangen?

– Allerede i oktober i fjor informerte vi om at avtalen med den tidligere leverandøren skulle sies opp. Dette skapte uro og spenning siden vi ikke visste hvem som skulle få oppdraget i stedet. Så fort det ble klart med Coor fikk representantene deres dra ut og møte alle berørte driftsteknikere. Allerede på de første informasjonsmøtene ga Coor et positivt inntrykk.

Hvordan følger dere opp avtalen?

– Gjennom kontraktmøter én gang i måneden. Den økonomiske rapporteringen inngår i disse møtene. Vi vil også gjennomføre interne rundspørringer 2-3 ganger i høst blant våre medarbeidere som er berørt av avtalen med Coor. I februar neste år skal vi dessuten gjennomføre en leietakerundersøkelse som også inneholder spørsmål relatert til Coors virksomhet. Vi har gjort liknende undersøkelser siden 1999, og de gir oss en god oversikt over hvor vi står i forhold til kundene våre – leietakerne – og hvor vi står sammenliknet med andre store byggeiere.