Coor ønsker GB Glace velkommen som kunde!

Vi er glade og stolte over å kunne ønske GB Glace velkommen som kunde. Coor har fått i oppdrag å levere arbeidsplasservice som blant annet omfatter ansvar for kontor- og måltidsservice, samt håndtering av arbeidsklær for GB Glaces ca. 200 medarbeidere ved produksjonsanlegget i Flen.

I och med att Coor har tecknat ett nytt kontrakt med Trelleborg så välkomnar vi fler nya medarbetare till Coor.

Vi är mycket nöjda med förvärvet som är strategiskt viktigt för Coor. Det innebär att Coor tar över ansvaret för ett antal verksamhetsstödjande tjänster såsom internlogistik, förrådshanering, elunderhåll, mekaniskt underhåll, fastighetsunderhåll samt kontorsnära tjänster som behövs för att produktionen i Värnamo ska fungera effektivt.

Industriservice är ett av våra stora tjänsteområden, och genom affären förstärker vi ytterligare vår satsning på industriservicetjänster och utvidgar samtidigt vår geografiska täckning i Småland.

Jag fram emot att få välkomna nya medarbetare från Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB till Coor. Det är min förhoppning att vi ska trivas bra ihop.

Stockholm den 12 december 2011

Mats Jönsson
VD och Koncernchef