lokalvård, coor

Smart, trygt og bærekraftig renhold

Coor har ressursene og kompetansen som skal til for å planlegge, organisere, utføre og fortløpende utvikle forskjellige typer renholdsoppdrag. En av våre sterke sider er at vi kan kombinere profesjonalismen vi har som en stor renholdsleverandør, med engasjementet som preger lokale aktører.

Moderne, bærekraftige løsninger for profesjonelt renhold

Coor er i dag en betydelig renholdsaktør med et komplett tjenesteutvalg som dekker forskjellige miljøer og arealer. Vi rengjør regelmessig cirka ti millioner kvadratmeter hos små og store kunder i diverse bransjer. I tillegg til daglig rengjøring, som vi nesten alltid utfører som en abonnementstjeneste, kan vi levere spesialtjenester som vindusvask, gulvpleie og storrengjøring. Vi har en rekke renholdseksperter både sentralt og i linjeorganisasjonen. Dette er noen av de vanligste renholdstjenestene våre:

  • Regelmessig rengjøring av vanlige arealer på arbeidsplassen
  • Rengjøring i utsatte miljøer, for eksempel sykehus og laboratorier der man må hensyn til særlige forhold som smittespredning, sikkerhet, integritet m.m.
  • Spesialrengjøring – særlig rengjøring av visse arealer
  • Profesjonell vindusvask av forskjellige typer vinduer og fasader, også i høyden
  • Kvalifisert gulvpleie med rengjøring og behandling av forskjellige typer gulvbelegg
  • Enkeltstående renholdsoppdrag ved konkrete tilfeller, for eksempel storrengjøring, flytterengjøring og rengjøring i høyden
  • Rådgivning når det gjelder valg og behandling av ulike løsninger for inngangspartier

Vi følger hele tiden med på utviklingen slik at vi har oversikt over de nyeste metodene, materialene, kjemikaliene og teknologiene.

Sertifiserte prosesser sørger for effektivt renhold

For kundene våre ligger det en trygghet i at Coor er en stor og ansvarlig serviceleverandør. Etter mange års erfaring hos forskjellige kunder har vi utviklet enhetlige arbeidsmetoder og rutiner som sikrer kvalitet og effektivitet i leveransene.

Miljø, arbeidsmiljø og kvalitet (HMSK) er sentrale tema i Coor. All virksomhet er sertifisert i samsvar med de internasjonale miljø- og kvalitetsstandardene ISO 9001 og 14001, og vi har lang erfaring med å jobbe i tråd med de vanligste bransjestandardene for renhold som finnes i dag. Les mer om våre miljø- og kvalitetssertifikater innen renholdsvirksomheten her. 

Bedre renhold med engasjerte medarbeidere

Siden renhold hovedsakelig blir utført av mennesker, arbeider vi aktivt med å stimulere medarbeidernes engasjement og trivsel på ulike vis. Vi er overbevist om at engasjerte medarbeidere gjør en bedre jobb. Kollektivavtaler, medarbeiderundersøkelser og utviklingssamtaler er derfor opplagte rettigheter for alle medarbeiderne våre. Coor har et omfattende opplæringsprogram med service og kundebehandling som sentrale tema. Fra og med 2017 vil det for renholdsvirksomheten også finnes en egen renholdsskole., Coor Cleaning Academy.  

tommy johnsen

Tommy Johnsen

Salgssjef, Coor

+47 997 22 881

tommy.johnsen@coor.com