Kontorets svarte midtpunkt

Ofte helt sentral, men også utskjelt. Vårt elsk og hat-forhold til kaffen på jobben kan ha en psykologisk forklaring.

Et bilde av kaffebrenning: "Kaffebrenning" | Coor

Befolkningen i Norden er blant dem som drikker aller mest kaffe på jobb i hele verden. Øverst på listen troner Finland, med 10 kg kaffebønner per person og år. Ikke rart at kaffekoppene hoper seg opp på skrivebordene våre i løpet av dagen …
 
Men til tross for vår avhengighet, er kaffemaskinen på jobb en stadig kilde til misnøye. Ifølge psykologen Oskar Henrikson handler det imidlertid ikke så mye om selve kaffen. Snarere om at vi benytter klaging når vi vil få bedre kontakt med våre kolleger og bli likt av dem. Kaffemaskinen er en populær møteplass i ulike kontorløsninger, og den blir et lett offer. Meningene er ofte sterke: Kaffen på jobb er for sterk, besk eller svak, maskinen er for treg eller for vanskelig å betjene.

En kaffemaskin på jobb som dekker alle ønsker?

Hva er løsningen? Kanskje finnes den på det lokale kaffebrenneriet Kaffa Roastery i Finland. Der mener man at vi burde brygge kaffen sammen, også på jobben.
"Vi i Finland drikker mest kaffe i verden, men ofte er den av ganske dårlig kvalitet. Det vil vi endre", sier Svante Hampf som er grunnlegger av Kaffa Roastery.

"Med bedre kaffe kan kroken der kaffen på kontoret er å finne bli en plass der nye ideer skapes, og en naturlig samlingsplass som bidrar til spontane møter mellom mennesker", forklarer Svante Hampf. 

Miljøvennlig kaffe på kontoret

Utvalget av kaffe på kontoret kan nå oftere enn før gjenspeile miljøvennlige og ansvarlig produserte produkt. Ønsker dere en kaffemaskin på jobb som er energieffektiv og som ikke bruker mer vann enn nødvendig, så kan kan det også enkelt stilles krav om ved anskaffelse. På Kaffa Roastery stilles det også høye krav til hvordan kaffen produseres og behandles. Blant annet finnes det et såkalt ”handshake-program” der bedriften regelmessig treffer alle produsenter som brenneriet kjøper kaffe fra. Det garanterer at all kaffe er bærekraftig  – at det tas hensyn til både natur og arbeidere på kaffegårdene. 
 
Og Kaffa Roastery er ikke alene – stadig flere lokale kaffebrennerier er synlige på markedet i dag. Dagens kaffeelskere stiller høyere krav til etisk og ansvarsfull produksjon, og transparens og åpenhet overfor forbrukerne er avgjørende for suksess. Ønsker om kaffe på kontoret er ofte kresne, i samsvar med at andre tjenester som inngår i kontorservice skal være miljøvennlige og ansvarsfulle.