Aktivitetsbaserte arbeidsplasser: jobb mer funksjonelt og bærekraftig

Kontormodellen aktivitetsbasert arbeidsplass gir ofte mer effektive og fornøyde medarbeidere. Coors ekspert Sanna Edmundsson forklarer hvordan arbeidsgivere kan skape en arbeidsplass der medarbeidere har det bra.

Aktivitetsbasert arbeidsplass med kvinne i gul genser | Coor

Aktivitetsbasert arbeidsplass er en arbeidsform eller kontormodell der de ansatte velger arbeidsplass ut fra oppgavene de skal gjøre. Kontoret utformes deretter, med stillerom for konsentrert, selvstendig arbeid, møterom og aktivitetsrom for samarbeid og idémyldring, mingleområder og lounge for gjestebesøk og uformell samhandling, også videre. 

Men arbeidsformen kan også vekke mange menneskers fremste fobi når det gjelder arbeidsmiljøet: det å ikke ha et eget skrivebord å gå til. Kontorpulten er plassen der mange føler trygghet og kan jobbe i fred. Ifølge Sanna Edmundsson, Head of Coor Advisory, er det mange som henger seg opp i akkurat den saken når de vil sette seg inn i hva aktivitetsbaserte arbeidsplasser handler om.  

-Det er mange misforståelser knyttet til selve konseptet og hva som er grunntanken. Mange tolker det som en måte å spare plass på, men det er bare et delmål og noen ganger ikke relevant i det hele tatt for overgangen til en aktivitetsbasert arbeidsmåte. Det større bildet handler om bærekraft og velferd, ved at man betrakter arbeidsplassen som et strategisk verktøy for ledelse, for eksempel employer branding og produktivitetsspørsmål. Man må løfte blikket og forstå at en aktivitetsbasert arbeidsmåte handler om å bygge arbeidsplassen ut fra virksomhetens arbeidsmetoder, visjoner og verdier, og på den måten bidra til både velferd og produktivitet blant medarbeiderne, forteller Sanna. 


Arbeidsgivers perspektiv

Fra et bedriftsperspektiv gir aktivitetsbaserte kontorer et funksjonelt, fleksibelt og bærekraftig løft på arbeidsplassen. Det kan sammenlignes med at veggene blir transparente, og at man kan skape trivsel på kontoret enten det er få personer til stede eller svært mange. Ikke bare det, men det blir rom for nyansettelser og organisatoriske endringer uten å måtte bygge om kontormiljøet. Overgangen til en mer bærekraftig arbeidsplasstrategi fører til mindre sløsing av ressurser, og støtter samfunnets mål om å utarbeide strategier for å løse miljøutfordringer. Å dele på arealer, møbler og verktøy bør dessuten være obligatorisk i dag når vi allerede bruker så mye av jordens ressurser. 

Vanlige misforståelser om aktivitetsbasert arbeidsplass

  • Jeg må være på jobben før kl.07 om morgenen, ellers ender jeg opp med å måtte arbeide i sofakroken
  • Jeg får ikke til å samarbeide med teamet mitt hvis vi ikke sitter samlet
  • Jeg vil trenge et stort skap for å få plass til alt materialet jeg må ha tilgjengelig hver dag på jobb
  • Mengden fokus-arbeidsplasser som er planlagt for kontoret vil aldri være nok
  • Jeg vil bli oftere syk hvis jeg må dele kontorplass med flere kolleger

 

Fordeler med aktivitetsbaserte arbeidsplasser

Arbeidsgivere har opplevd at produktiviteten både har holdt seg stabil og noen ganger økt under og etter pandemien. Samtidig opplever de at bedriftskulturen påvirkes negativt. Etter pandemien ser man imidlertid en økning i sykefravær på grunn av psykiske årsaker, som kan skyldes økt isolasjon. Her kan kontoret utgjøre en friskhetsfaktor. Næringslivet må skape sunne arbeidsplasser, og Sannas team hos Coor gir daglig råd om temaet til kunder og virksomheter:

-Ansvaret ligger ikke bare hos arbeidsgiveren, men vi ser tydelig at arbeidsgivere som tar ansvar, øker i popularitet blant talenter i et tøft arbeidsmarked. En aktivitetsbasert arbeidsmåte, som blir gjennomført på riktig måte og faktisk fungerer, er et uvurderlig verktøy for proaktive arbeidsgivere. Blir det gjort skikkelig, kan det øke lojaliteten og kjennskapen til bedriftens merkevare og omdømme, sier Sanna.
 
For hver enkelt er den største gevinsten frihet og valgmuligheter. Vi mennesker har det bra og blir motiverte når vi har selvbestemmelsesrett og mulighet til å velge selv (ifølge boken Self-Determination Theory av Edward L. Deci og Richard M. Ryan), og det er nettopp det som er hensikten med aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Medarbeiderne jobber mer fleksibelt og funksjonelt siden de kan velge arbeidsomgivelsene etter behov, og hvilke kollegaer de trenger rundt seg.  
  
-Hva er den viktigste faktoren om man skal lykkes med overgangen til aktivitetsbaserte arbeidsplasser?

-Den store utfordringen når man som arbeidsplass skal gjennom forvandlingen og bli en aktivitetsbasert arbeidsplass, er å få med seg alle de ansatte, forteller Sanna.

-Alle medarbeidere er individer som i sin natur er skeptiske til forandringer, og alle har svært forskjellige behov knyttet til arbeidsplassen. Det er det viktig å ta hensyn til. Det krever at ledelsen er godt forberedt, har forstått hensikten med endringen og kan stille seg bak en tydelig avgjørelse. Skal man lykkes, må den nye atferden få sette seg i ryggraden, og det er en prosess som kan ta flere år.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.