Jobb mer funksjonelt og bærekraftig med aktivitetsbasert arbeidsplass

Hvordan kan man skape en effektiv og produktiv arbeidsplass og samtidig ta ansvar for mennesker og miljø i alle ledd? Coors ekspert Sanna Edmundsson forklarer hvordan arbeidsgivere kan effektivisere og samtidig skape en mer bærekraftig arbeidsplass med medarbeidere som har det bra.

Når du googler «activity based workplace» ("ABW"), får du raskt opp mange menneskers fremste fobi når det gjelder arbeidsmiljøet: det å ikke ha et eget skrivebord å gå til. Kontorpulten er plassen der mange føler trygghet og kan jobbe i fred. Ifølge Sanna Edmundsson, Head of Coor Advisory, er det mange som henger seg opp i akkurat den saken når de vil sette seg inn i hva aktivitetsbaserte arbeidsplasser handler om.  

"Det er mange misforståelser knyttet til selve konseptet og hva som er grunntanken. Mange tolker det som en måte å spare plass på, men det er bare et delmål og noen ganger ikke relevant i det hele tatt for overgangen til en aktivitetsbasert arbeidsmåte. Det større bildet handler om bærekraft og velferd, ved at man betrakter arbeidsplassen som et strategisk verktøy for ledelse, for eksempel arbeidsgiverprofilering og produktivitetsspørsmål. Man må løfte blikket og forstå at en aktivitetsbasert arbeidsmåte handler om å bygge arbeidsplassen ut fra virksomhetens arbeidsmetoder, visjoner og verdier, og på den måten bidra til både velferd og produktivitet blant medarbeiderne," forteller Sanna. 

Fra et bedriftsperspektiv er aktivitetsbaserte kontorer mer fleksible og bærekraftige. Det kan sammenlignes med at veggene blir transparente, og at man kan skape trivsel på kontoret enten det er få personer til stede eller svært mange. Ikke bare det, men det blir rom for nyansettelser og organisatoriske endringer uten å måtte bygge om kontormiljøet. Et annet perspektiv er at det blir mindre sløsing av ressurser, noe som går direkte på strategien om bærekraft. Å dele på arealer, møbler og verktøy bør dessuten være obligatorisk i dag når vi allerede bruker så mye av jordens ressurser. 

De fem vanligste misforståelsene om aktivitetsbasert arbeidsplass (ABW)

  • Jeg må være på jobben før kl.07 om morgenen, ellers ender jeg opp med å måtte arbeide i sofakroken
  • Jeg får ikke til å samarbeide med teamet mitt hvis vi ikke sitter samlet
  • Jeg vil trenge et stort skap for å få plass til alt materialet jeg må ha tilgjengelig hver dag på jobb
  • Mengden fokus-arbeidsplasser som er planlagt for kontoret vil aldri være nok
  • Jeg vil bli oftere syk hvis jeg må dele kontorplass med flere kolleger

 

Velferdstiltak for ansatte blir konkurransefortrinn 

I dag sier 55 prosent av yrkesaktive at arbeidsplassens utforming motvirker muligheten til å jobbe produktivt, og vi vet at antall sykemeldinger på grunn av stress har blitt femdoblet de siste årene. Samtidig sier 90 prosent av Sveriges arbeidsgivere at de jobber med bærekraft, og menneskers velferd er jo en del av det. Noe i arbeidssituasjonen vår må endres, og Sannas team hos Coor gir daglig råd om temaet til kunder og virksomheter:

 
"Ansvaret ligger ikke bare hos arbeidsgiveren, men vi ser tydelig at arbeidsgivere som tar ansvar på dette området, øker i popularitet blant talentene på et tøft arbeidsmarked. En aktivitetsbasert arbeidsmåte, som blir gjennomført på riktig måte og faktisk fungerer, er et uvurderlig verktøy for fremtidsrettede arbeidsgivere. Blir det gjort skikkelig, kan det øke lojaliteten og kjennskapen til varemerket."
 
For hver enkelt er den største gevinsten frihet og valgmuligheter. Vi mennesker har det bra og blir motiverte når vi har selvbestemmelsesrett og mulighet til å velge selv (ifølge boken Self-Determination Theory av Edward L. Deci og Richard M. Ryan), og det er nettopp det som er hensikten med aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Medarbeiderne får større fleksibilitet og kan velge de omgivelsene de trenger å arbeide i, avhengig av aktuelt behov og hvilke kollegaer de ønsker rundt seg i akkurat det tilfellet.  
  
-Hva er den viktigste faktoren om man skal lykkes med overgangen til aktivitetsbaserte arbeidsplasser?

"Den store utfordringen når man som arbeidsplass skal gjennom forvandlingen og bli en aktivitetsbasert arbeidsplass, er å få med seg alle de ansatte" forteller Sanna, "Alle medarbeidere er individer som i sin natur er skeptiske til forandringer, og alle har svært forskjellige behov knyttet til arbeidsplassen. Det er det viktig å ta hensyn til. Det krever at ledelsen er godt forberedt, har forstått hensikten med endringen og kan stille seg bak en tydelig avgjørelse. Skal man lykkes med en aktivitetsbasert arbeidsmåte, må den nye atferden få sette seg i ryggraden, og det er en prosess som kan ta flere år."