”The Workplace Revolution” – med utgangspunkt i medarbeidernes behov

I dag er det en hard kamp om å lokke til seg og beholde talenter, i tillegg til en kamp om tid og rom for å få medarbeiderne tilbake til kontoret. Ved å ta utgangspunkt i behov, opplevelser og følelser kan arbeidsgivere tilby arbeidsmiljøer som er optimalisert for den fremtiden som allerede er her.

Les vår nye rapport

Hvordan skapes den rette følelsen?

Men hvordan skaper vi den følelsen, der de ansatte ønsker å komme til kontoret fordi de vil - ikke fordi de må? Hvordan formes fysiske miljøer som ikke bare letter arbeidsdagen, men livet generelt, og som får de ansatte i bedriften til å føle seg inspirerte, motiverte og stolte? Et sted som ansatte ikke vil forlate, og som nye talenter søker seg til?

Begynn med de ansatte...

Tanker, ideer og ønsker er like varierte som antall medarbeidere. Løsningen bygger imidlertid på en viktig felles faktor; det er først når beslutningstakere forstår ansattes virkelige behov at den positive endringen kan skje. Det skjer først når de som skal gjøre jobben i bedriften er med på å utforme fremtidens arbeidsplasser, og kan påvirke sine egne optimale kontorløsninger.

... og gjennomfør din arbeidsplassreise!

"Workplace Revolution" er når fremtidens arbeidsplasser starter med ansattes behov, opplevelser og følelser, og gir dem attraktive, bærekraftige og hybride kontorer som er optimalisert for den fremtiden som allerede er her. Arbeidsmiljøer som ikke bare letter arbeidsdagen, men livet generelt, og som gjør at ansatte føler seg inspirerte, motiverte og stolte.

 

Carina

"Dersom selskapene lykkes i å skape miljøer som oppleves som attraktive og energifylte, er det et godt utgangspunkt for å engasjere ansatte."

Carina Hörnfeldt Bylund
Coor Advisory

Johanna

"Vi ser en endring i fokus; der man tidligere satset på design, fokuserer man nå på hva ansatte og besøkende skal føle i hodet, hjertet og magen."

Johanna Carlström
Coor Advisory

Revolusjonen begynner med Coor 

På dagens arbeidsmarked er det en hard kamp om å tiltrekke seg talenter og en kamp om å beholde dem og få ansatte til å faktisk komme inn på kontorene. Attraktive arbeidsgivere tar ansvar og tilbyr arbeidsplasser som er basert på ansattes behov. Mange bruker ekstern hjelp til å finne ut av hva de trenger og hvordan en vellykket endringsreise mot fremtiden skal foregå.

Coor er tilstede på hundrevis av arbeidsplasser rundt om i Norden, og det gjør oss til eksperter på dagens og morgendagens arbeidsliv. Med vår lange erfaring og store lidenskap for mennesker, miljø og service, tar vi nå et helhetlig grep om fremtiden og hvordan bedrifter og organisasjoner forbereder seg på den.

 


Strategier for arbeidsplasser

Coors arbeidsplassstrateger omformer kontoret til en attraktiv og inspirerende arbeidsplass - for ansatte og besøkende!

 

Coors nye hovedkontor

Vi står selv i utfordringen om å realisere fremtidens arbeidsplass – på vårt eget hovedkontor. Ansattes behov er i fokus!

 

Innsikt og erfaringer

Gjennom vår kunnskap og kompetanse kan dere skape attraktive arbeidsplasser ut fra deres ansattes behov og ønsker.

 

Tjenester for fremtiden

Å skape en attraktiv, bærekraftig og velgjørende arbeidsplass, optimalisert for fremtidens behov, er mer aktuelt enn noen gang.

 


Revolusjonen begynner med Coor

Fyll ut dine opplysninger nedenfor, så tar vi kontakt med deg og snakker mer om dine ansattes behov, arbeidsplassens forutsetninger og hvordan våre løsninger kan tilpasses din bedrift.