Søke
Facility Management for alle tjenester og støttesystemer | Coor

Facility Management - hva er det og hva er fordelene?

Facility Management er en samlebetegnelse på alle service-tjenester og støtte-systemer en bedrift har behov for i egne lokaler, som renhold, posthåndtering, resepsjon, kantine og eiendomsdrift.

Facility Management er en samlebetegnelse på alle service-tjenester og støtte-systemer en bedrift har behov for i egne lokaler, som renhold, posthåndtering, resepsjon, kantine og driftsystemer.

I Norge er Facility Management (FM) et begrep som ikke alltid er viden kjent. På norsk så kan vi kalle funksjonen der bedriften overlater håndteringen av servicebehovet til en ekstern partner for fasilitetsstyring. Foruten utførelsen av ulike støttetjenester, vil ofte administrasjons- og ledelsesfunksjoner for drift av bedriftens lokaler eller eiendommer inngå i facility management.

Innen FM snakker vi mye om “sluttbrukerne” – som kan være bedriftens ansatte, gjester eller leietakere, som er de som opplever resultatet av veldrevet facility management. I løpet av en arbeidsdag nyter du godt av et rent kontorlokale, en god og mettende lunsj og et godt inneklima, som er de mest sentrale funksjonene, eller facility services, som Coor leverer til sine kunder.

Tjenestene vi samler under facility services kan naturligvis leveres som enkeltstående tjenester av ulike leverandører. Fordelen med Integrert Facility Management (IFM) er at man samler servicetjenestene i en helhetlig enhet for å optimalisere driften på tvers av dem.

Hvem har ansvaret for Facility Management?

Hvem som har ansvar for eller går til innkjøp av av facility management i bedriften, vil variere i bransje og sektor. Hos mindre foretak kan en kontorleder være kontaktpunktet, og hos større virksomheter har man noen ganger egne facility managers som har kontakt med den eksterne serviceleverandøren sine tilsvarende facility managers. Hos andre kan det være innkjøpsavdelingen som kjøper inn facility management, eller det kan være en senter-/eller driftsleder.

En nøkkelrolle hos Coor er vår site manager-rolle. Den personen vil være det hyppigste kontaktpunktet mellom kunde og oss som facility management-tilbyder. En site manager sitter sjelden på kontoret, og har i stedet mesteparten av sin operative tid ute hos kunden, enten det gjelder oppfølging av oppgaver, igangsetting av mindre prosjekt eller kontakt med det øvrige servicepersonalet som utfører oppgaver i kundens lokaler eller eiendommer. Site manager sørger for å ha tett kontakt med kundens representanter, og for å møte kundebehov gjennom tilpasninger i serviceutførelsen.

Typiske service-tjenester som inngår i Facility Management

  • Personalrestaurant og kantine: Alt fra store og små bedrfitskantiner, mer spesialiserte og eksklusive personalrestauranter, til tilbud av møtemat, takeaway-løsninger og kaffebar/kaffekrok. 
  • Renhold: Alt fra vanlig, abonnentbasert daglig renhold, periodisk renhold og smitterenhold ved spesielt behov. Renhold av alle typer overflater og bygg. 
  • Eiendomsdrift: Dette kan være teknisk drift og forvaltning av byggets ventilasjons og varme-systemer, vedlikehold avgrøntareal og uteområder, snøfjerning, beredskapstjenester og ikke minst optimalisering mot grønn eiendomsdrift.

Som totalkunde innen IFM vil også typisk resepsjonist og vertskap, posthåndtering, sikkerhet og adgangskontroll, konferansetjenester og påfyll av kontormateriell inngå i total-leveransen av facility management. Coor tilbyr også rådgiving og spesialiserte smartkontor-løsninger for en skreddersydd og digital serviceopplevelse på kontoret.

Hva er forskjellen på god og dårlig Facility Management?

Det er nødvendigvis ikke dårlig kvalitet som er forskjellen mellom god og dårlig facility management. For store bedrifter vil deres totale håndtering av Facility Management oppleves dårlig fordi de har alt for mange enkelt-leverandører for hvert service-behov, som kanskje gir dårlig samspill og helhetlig opplevelse. I Coor tror vi at opplevelsen av god facility management kommer når en tjenesteleverandør sitter med totalbildet og koordinerer alle enkelt-tjenester slik at de er optimalisert og yter etter kundens behov når det oppstår. La oss si at en stor bedriftskantine skal pusses opp: da kan en samlet facility management-leverandør ha koordineringsansvar for å finne en midlertidig løsning på lunsj takeway for de ansatte på huset ved å omorganisere kantinepersonalet, samtidig som at renhold som vanligvis gjøres i kantineområdet omdisponeres, og kanskje driftsteknikere som allerede finnes på huset disponeres til å delta i oppussingen i en kortvarig periode. Jo større oppdraget er, jo flere uavhengige service-leverandører må koordineres, og mer tid må brukes på det.

En leverandør med totalansvar vil kunne omdisponere ressurser dit det trengs, samtidig som at kontakt med periodiske underleverandører også kan følges opp på enklere vis via ett kontaktpunkt.

Har du lyst på jobb innen facility management?

Dersom du har lyst til å målrette utdanningen din til en jobb innen facility management, så finnes det mange veier inn! Hos oss har vi medarbeidere med bakgrunner som ingeniør, selgere, fra hotell og vertskap, regnskap og helsevesen, for å nevne noe. Du kan ta en titt blant våre ansatt-intervju under Jobbe hos oss-seksjonen, der flere av våre ansatte forteller om hva de jobber med innen facility management og hvilken utdanningsbakgrunn de har.

Trenger du mer kunnskap om ulike leveranser av facility management? Finn veien ved å lese artiklene under!