Urbant økosystem | Coor

Fem kvalitetsprinsipper for et bærekraftig bygg

Bærekraft innebærer viktige retningslinjer enten man planlegger nybygg, et renoveringsprosjekt eller ønsker å få mer ut av en bygning som allerede er i bruk. Bærekraftighet kommer både brukerne og eierne til gode, samtidig som det er viktig for miljøet. Men hva er egentlig et bærekraftig bygg?

 

Her er fem kvalitetsprinsipper verd å merke seg.

1. Miljømerking og sertifiseringer

Det finnes mange norske og internasjonale retningslinjer, miljøsertifiseringer og miljømerker for bygninger. Disse stiller for eksempel krav til materialer, arbeidsprosessen og bygningens energibruk.

2. Funksjonalitet

Det er viktig med funksjonelle bygg som øker produktiviteten og trivselen til brukerne. Dette kan handle om et pent og funksjonelt design, renhold, vedlikehold, utsikt, planter og grøntarealer. I tillegg må det være tilstrekkelig med toaletter, heiser, parkeringsmuligheter og tilrettelegging for ankomst med sykkel, kollektivtransport eller til fots. 

3. Sikkerhet

Det er viktig at bygget er godt sikret mot brann, skader, tyveri og ulykker. Inngangspartiet bør oppleves som åpent og vennlig, samtidig som man har en sikker adgangskontroll i form av resepsjon, nøkler eller koder.

4. Inneklima

Et godt inneklima er viktig for både produktiviteten og trivselen til brukerne. Temperatur, luftkvalitet, lysforhold og støynivå bør kunne reguleres uten å bruke mer ressurser enn nødvendig.

 5. Arealutnyttelse

Hvis rom, etasjer og andre arealer står tomme store deler av døgnet med lys og varme på, sløser man med energi. Effektiv utnyttelse av plassen er bedre for miljøet, samtidig som eieren slipper unødvendige kostnader for elektrisitet og oppvarming ingen får nytte av.

Et bærekraftig samfunn med grønnere bygg

Et bærekraftig bygg har mindre behov for oppgraderinger og vedlikehold. Det gir økonomisk gevinst for eierne, og bidrar til å skape et bærekraftig samfunn. Bygg med lengre levetid gjør også at man sparer miljøet for unødvendig klimagassutslipp fra transport og produksjon i forbindelse med nybygg.

Grønnere bygninger er også mer energieffektive. Moderne «smartbygninger» justerer seg selv etter behov, og bruker kun energi der og når det er nødvendig. Fremtidens bygg er fleksible og kan enkelt tilpasses etter endringer i behov, bruk og klima. Ved hjelp av god eiendomsforvaltning er det mulig å utnytte bygningens ressurser og arealer optimalt gjennom hele bygningens levetid.

Hvordan ser vi egentlig for oss fremtidens bygg?

Fremtidens bygg tilbyr innovative løsninger som sparer miljøet og eierne for kostnader, samtidig som brukerne får en bedre opplevelse. Med god planlegging og smarte strategier kan man oppnå et bærekraftig bygg som både eierne, miljøet og brukerne får maksimalt nytte av gjennom hele bygningens livssyklus.

En leverandør av eiendomsservice kan hjelpe til med å utnytte bygningens potensial enda bedre, fra planlegging av nye bygninger til renoveringsprosjekter og optimalisering av bygninger som allerede er i bruk. Ved å optimalisere energibruk og arealer inne og ute er fremtidens grønne bygg med på å skape et mer bærekraftig samfunn.