Eiendomsforvaltningsekspert | Coor

Eiendomsforvaltning etter et livssyklusperspektiv

Eiendomsforvaltning levert av Coor sørger for for drift og vedlikehold av de fleste typer eiendom, inkludert kontor, industrianlegg, skoler, sameier og kjøpesentre. Vi tilbyr kostnadseffektiv eiendomsforvaltning, teknisk drift og energioptimalisering.

Hva er eiendomsforvaltning?

Eiendomsforvaltning og teknisk forvaltning inkluderer alt som har med drift og vedlikehold av eiendommen å gjøre, på innsiden og utsiden av bygningen. Coor har markedsledende kompetanse i teknisk forvaltning i Norge, og utfører også enkelte tjenester innenfor den økonomiske og administrative forvaltningen. Som en del av vår leveranse bistår vi gjerne våre kunder med vedlikeholdsstrategier og planer for hele bygningens livssyklus.  

Tjenester vi tilbyr innen eiendomsforvaltning i Norge

Vår eiendomsforvaltning og eiendomsservice inkluderer blant annet

  • tilsyn, pleie, retting av feil og planlagt vedlikehold av bygninger
  • tilsyn og planlagt vedlikehold av tekniske installasjoner som heiser og porter
  • beredskap og adgangskontroll
  • håndtering av arkiv, tegninger, nøkler og nøkkelkort
  • tilsyn og vedlikehold av planter, parker og andre grøntområder
  • sesongpreget vedlikehold, snørydding og strøing av veier, fortau og tak

Hvordan bruker vi ny teknologi i vår eiendomsforvaltning?

I vår eiendomsforvaltning bruker vi oppdaterte smarte systemer og teknologi, slik som vedlikeholdssystem ved hjelp av sensorer, roboter og smarte droner. Dronene brukes for å hjelpe våre eiendomsteknikere med å inspisere krypkjellere, fasader, piper, etc. Teknologien sparer tid, forbedrer analysegrunnlaget og forhindrer ulykker.

Coor har også markedsledende kompetanse i BIM, som er en 3D Bygnings-Informasjons-Modelleringsmodell. Vi etterstreber å forbedre vårt driftsarbeid gjennom god intern arbeidsflyt og rapporteringsansvar, som vil komme kundene våre til gode i form av grundige tilbakemeldinger og oppfølging. Vi bruker vanligvis Ibm Maximo for saksbehandling, men vi har også god erfaring med å jobbe i andre systemer som våre kunder bruker, for eksempel DEDU (utviklet av WSP) eller V3i Eiendom (utviklet av Avector).

Velprøvde konsepter for eiendomsforvaltning

Blant våre kunder finnes bygningseiere og leietakere i ulike bransjer. Coor skreddersyr alltid drifts- og vedlikeholdsstrategier ut fra våre kunders varierende behov og forutsetninger. For å sikre en jevn kvalitet og høy effektivitet i hele Norden går vi alltid ut fra et eiendomskonsept som gjelder i hele konsernet, Coor Property Concept, som bygger på den samlede erfaringen innenfor eiendomsforvaltning som vi har bygget opp i løpet av snart 20 år.

Ved oppstart av nye drifts- og vedlikeholdsavtaler bruker Coor godt utprøvde oppstartskonsepter som dekker alle de viktigste områdene. Et stort fokus legges på å tydeliggjøre avtalen, kundens mål og behov, samt anleggets utforming og status for å raskt finne frem til optimale drifts- og vedlikeholdsforløp. Coor ser alltid på anlegget ut ifra et livssyklusperspektiv, og de planene som legges frem strekker seg derfor minst over kontraktens lengde, men ofte lengre.

Alle bygninger og utstyr, samt de tilknyttede drifts- og vedlikeholdsaktivitetene legges inn i et vedlikeholdssystem for arbeidshåndtering og oppfølging. På den måten sørger vi for både en effektiv planlegging og utføring av samtlige aktiviteter innenfor eiendomsforvaltningen. Vi får også et underlag for analyse og oppfølging av relevante nøkkeltall på en strukturert måte.

Drifts- og vedlikeholdsarbeidet blir utført av våre medarbeidere, som enten er dedikert til et spesielt anlegg, eller et antall geografisk samlede eiendommer. Dette gir god kunnskap om de eiendommene vi forvalter, og en rask reaksjonstid når feil skal rettes.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR