Opplevelsen i sentrum på fremtidens arbeidsplass

På fremtidens arbeidsplasser er enkeltstående, spesifikke tjenester historie. Opplevelsen – som utgjøres av et helhetskonsept bestående av tjenester som gjør hverdagen enklere, fysisk utforming som inspirerer og tekniske løsninger som muliggjør smart arbeid – er fremtiden.

Arbeidsplassen må bli noe mer

Arbeidsplassen som fenomen står foran en stor endring. Noen bedrifter har allerede startet reisen mot fremtidens arbeidsplass, mens andre lurer på hvordan de skal gjøre det. Én ting er iallefall sikker: Endringene kommer, mener Georg Linden, Innovation Manager i Coor.

– Tidligere har det vært konkurranse mellom arbeidsgivere, men nå konkurrerer bedrifter også med hjemmet som arbeidsplass, sier han. Jeg tror kontoropplevelsen er det som vil spille den største rollen fremover når det gjelder å tiltrekke seg talenter.

 

Den ergonomiske arbeidsplassen – med et skrivebord som kan heves og senkes, en riktig innstilt kontorstol og en stasjonær dataskjerm i riktig vinkel – er ikke lenger «good enough», som Georg uttrykker det. I takt med at kravene fra medarbeiderne øker, må arbeidsgiverne tenke nytt når de ansattes behov skal dekkes.

– Nå må man som bedrift skape en helhetsopplevelse som inspirerer, gjør hverdagen enklere og gir ansatte mulighet til å ivareta egen trivsel, sier han.

 

Det kan dreie seg om alt fra at arbeidsplassen hjelper til med kjemisk rens og ferdige matkasser til organisering av mindfulness eller treningsøkter på kontoret, noe Georg tror vi kommer til å se mer av i fremtiden.

– For de som «tjener inn» to timer på å unngå reisetiden til og fra jobb, er det selvsagt fristende å holde seg hjemme. Derfor må arbeidsgiveren imøtekomme dette og tilby tjenester som gjør hverdagen utenfor jobben enklere og sørger for at disse timene kan tjenes inn andre steder, sier Georg.

Risikofyllt å ikke møte medarbeidernes behov

Han ser for seg fremtidens arbeidsplass mer som et fellesskap, der arbeidsgivernes oppgave er å skape et sted der medarbeiderne føler seg velkomne, involverte og får en overveldende positiv følelse av å være – og der servicetjenester, innovasjon og Coor har mye å tilby.

– Det kan være alt fra virkelig god belysning til at lokalene lukter på en måte som øker medarbeidernes produktivitet. Fra avanserte luftrensere til å spille riktig type bakgrunnsmusikk for å kunne konsentrere seg.

Det kan også være at det er «tech buddies» på stedet som hjelper til med all teknisk støtte, eller at resepsjonisten i tillegg til de klassiske oppgavene også tar seg av å organisere arrangementer som kompetanseutveksling, baristaopplæring eller gøyale AW-aktiviteter, sier Georg.

– Mange ansatte har begynt å stille spørsmål ved både eget yrkesvalg og fysisk arbeidsplass. Arbeidsgiverne må være på tå hev og tilby noe som gir ekstra merverdi og som fungerer i tråd med medarbeidernes verdier. Hvis ikke, vil de tape kampen om talentene og miste mange dyktige medarbeidere.

Rapport om fremtidens arbeidsplass

Les mer om framtiden arbeidsplass i Coors rapport der 1300 medarbeidere og beslutningstakere i Norden gir sin synsvinkel på dagens og morgendagens arbeidsplass.