Novozymes: bedrift i forkant

En organisasjon med innovasjon i sitt DNA velger ingen kjedelige standardløsninger. Veien til utvikling for Novozymes facility management (FM) går via et unikt partnerskap med muligheter som over tid kan regnes inn som fortjeneste for bedriften.

Novozymes | Coor

-Novozymes motto er ”Rethink tomorrow” og det omfatter også vår hard FM* av facility management. Mange organisasjoner betrakter ”hard FM” som en måte å senke kostnadene på, men for oss handler det om – med framsynt teknologi og planlegging – å tilføre verdier som kan gi økt fortjeneste for bedriften. Som perfekt inneklima og mer laboratorietid for våre forskere, sier René Jacobsen, Facility Manager, EMEA & Global Security Officer i biotechbedriften Novozymes.

Novozymes produkter er usynlige for det blotte øyet, men de er en viktig del av vår hverdagslige livskvalitet. Rengjøring av skittent tøy, osten på frokost-skiven og helgens skummende øl har en fellesnevner – enzymer. I naturen forekommer enzymer i sopp, hver og en med unike egenskaper for å drive ulike kjemiske prosesser. I en industriell anvendelse kan de samme stoffene fjerne gjenstridige flekker som svette og blod, altså rengjøring av tøy, og den encellede gjærsoppen er en forutsetning for å brygge øl, for bare å nevne et par eksempler.

Med kunder blant verdens største selskaper er Novozymes produkter ikke bare viktige for god hygiene. I dag handler enzymer minst like mye om bærekraft, der bedriftens forskere utvikler løsninger som f.eks. innebærer ren vask ved lavere temperaturer. Noe som kan resultere i energieffektive løsninger i en verden der vaskemaskinene bare i EU står for seks prosent av husholdningenes strømforbruk. Enzymer kan også minske behovet for produkter fra palmeoljeavlinger og den petrokjemiske industrien. Ikke rart at René Jacobsen er stolt over sin arbeidsgiver.

– Når jeg treffer nye mennesker, kjenner ikke alle til bedriften, men alle kjenner til våre produkter og synes at det er interessant å høre om hvordan våre forskere reiser rundt i verden og leter etter planter med spesielle egenskaper som er tilpasset til det miljøet de lever i.

For å utvikle "Hard FM" med fokus på fremtiden har René Jacobsen valgt en annen løsning enn den tradisjonelle kunde-leverandør-relasjonen.

"For meg er den store utfordringen å hele tiden drive utvikling. Derfor er vårt samarbeid med Coor utformet som et likeverdig partnerskap. Jeg vil ikke risikere at ting glemmes og gjemmes fordi noe er blitt feil, og som partnere har vi en dialog som bygger på tillit og transparens. Vi kan med stor tillit ta opp alle spørsmål og sammen komme frem til kloke løsninger slik at relasjonen blir sterkere."

Allerede i løpet av det første året har partnerskapet resultert i et par gjennomgripende forandringer. Blant annet en ny matriseorganisasjon for service og vedlikehold.
– Tidligere var våre elektrikere, snekkere og VVS-medarbeidere inndelt i sine respektive yrkesgrupper. Men for organisasjonen var det et tilbakevendende problem at man måtte ta flere telefonsamtaler før man fikk fatt i rett håndverker. I stedet har vi nå ”building maintenance coordinators” som et felles kontaktpunkt for alle service- og vedlikeholdsspørsmål. Det handler om å få rett hjelp, men også til rett tid og på rett måte, sier René Jacobsen og fortsetter:

– Vi arbeider i flere ulike miljøer, der f.eks. laboratoriene er tilgjengelige bare med spesielle verneklær og ved spesielle tider. Derfor har vi også innført et ettermiddagsskift for vedlikeholdspersonalet. Resultatet er at vi nå kan maksimere arbeidstiden for forskerne og det tilfører store verdier til virksomheten.

Sammen med Coor kartlegger Novozymes også mulighetene med forebyggende vedlikehold ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Med data fra eksisterende styresystemer, f.eks. ved trykkfall og økt energiforbruk, utvikles diagnostikken steg for steg med et mål om helt å kunne forebygge produksjonsforstyrrelser. Minsket energiforbruk står også høyt på dagsorden hos Novozymes. Her har partnerskapet med Coor også gitt resultater.

– Vi har innledet et prosjekt for energibesparelser som blant annet har vist at vi tidligere har fått feilaktig informasjon om ulike installasjoner. Det viste seg f.eks. at viftene i restaurantdelen gikk døgnet rundt til tross for at lokalene bare brukes på dagtid. I prosjektet har man gått gjennom systemene i fire bygninger og det har så langt resultert i besparelser på 612 000 kWh/år i strøm og 868 000 kWh/år i varme. Det er en besparelse som tilsvarer årsforbruket av energi for oppvarming, husholdningsstrøm og varmtvann for 60 gjennomsnittsboliger i Norden. 

Fremover skal Novozymes åpne en ny R&D-avdeling på 30 000 m2 i danske Lyngby. René Jacobsen har med andre ord fullt opp, men han er veldig optimistisk.
– Partnerskapet med Coor har vært utviklende for begge bedriftene. Med stor åpenhet og godt lederskap i begge organisasjonene løfter vi ”Hard FM” til nye nivåer.

 

* Begrepet "hard FM" viser til all teknisk eiendomsdrift, som vedlikehold av  elektro, varme og ventilasjon. I integrated facility management - når kunden får FM som totaltjeneste, vil det ligge mange forbedringer i å gjøre en totalanalyse av "hard FM"-delen av leveransen for optimalisering av driften av bygget.