Get ble Telia

Telia og Get nådde deadline sammen med Coor, da alle tidligere Get-kundesentre skulle omprofileres til Telia-merkevaren.

GET Kristiansand - Coor Norge om oss | Coor

Etter intensiv planlegging siden første oppdragsbeskrivelse mottatt i april, endte en todagers intensiv rebranding-innsats for regionale og bynære Get-kundesenter med finale: 15. september. All planlegging, bestilling, kartlegging og utskifting skulle skje på en dag – over hele Norge.

Rebranding, eller navneskifte fra et merkevarenavn til et annet, betyr først og fremst stor detaljrikdom. Alt skal skiftes: fysisk logo-skilting, fargebruk i kontorlokaler, bildebruk, brosjyrer og materiell på kundesentre, kontorskilting, adressemerking og etasjeoversikter, for å nevne noe. I tillegg har Coor anskaffet utstyr for smittevern, da spesielt pleksiglass foran betjeningsdisker, slik at de ansatte skal føle seg tryggere.

-Vi hadde hele veien gjennom omprofileringsarbeidet fra Get til Telia en god dialog og et veldig godt samarbeid med Coor sin representant Thomas Lind! Jeg sitter igjen med en meget god opplevelse av hele prosessen, og et omprofilert kontor som både mine ansatte og jeg er stolte av, forteller Sveinung Hatlestad. Hatlestad er avdelingsleder for ett av de tidligere Get-kundesenterene, Field Operations Asker & Buskerud.

"Coor står for coordinate"

Er det noe Coor er gode på, så er det koordinering. Med fagansvarlig for Eiendom, Thomas Lind, i spissen, tok Coor prosjektlederrollen og holdt kontakten med lokale leverandører. Coor bruker underleverandør Signex til trykking og skfiting av skilting og konsept-utførelse av lokaler. Coor ble eneste kontaktledd for alle 9 regionale Get-kundesenter og Telia, som satt med alle retningslinjer for grafisk uttrykk og fargevalg. Vi koordinerte også med malermestere, reklamebyrå, gårdeiere av involverte kontorer, og endelig – med de ansatte som jobber på de lokale Get-kontorene som nå skulle bli Telia-kontor.

-Selv om omprofileringsarbeidet hadde relativt korte frister og at det til tider var svært hektisk ble alt arbeidet gjennomførte på en meget hyggelig, fleksibel, men allikevel profesjonell, måte, bekrefter Sveinung Hatlestad.

Målgang 

Fredag 11. september ble alt som heter “Get” – fjernet. Mandag 14. september skjedde en synkron oppmontering av Telia på alle tidligere Get-flater i Stavanger, Haugesund, Oslo, Bergen, Arendal, Kristiansand, Drammen og Trondheim, med nye farger, utstillingsfigurer, budskap og bilder. Og påfølgende ryddejobb til langt på natt, med siste finpuss levert av ryddige underleverandører.

Telia nådde deadline sammen med Coor. 15. september kunne du lese i pressemeldinger og aviser over hele landet:

“Nå blir Get til Telia, og to utfordrere blir Norges største.”