Søke

Nordens unge arbeidskraft: Gen Z trekker mot framtidens arbeidsplass

De som er født mellom 1997 – 2012 kalles ofte Generasjon Z, og de kommer snart i stort antall ut i arbeidsmarkedet. Hva skiller seg ut i deres vurderinger, og hva er viktigst for dem i møtet med framtidens arbeidsgiver?

Å tiltrekke seg morgendagens talenter står høyt oppe på mange selskap sin agenda. Derfor har Coor tatt tempen på Nordens unge og spurt dem om deres meninger om arbeidslivet. Selv om meningene kan være forskjellige mellom ungdommene i hvert land, er noen hjertesaker like viktige for alle.

Statistikken viser at vennlige kolleger, godt arbeidsmiljø, lønn, goder, personlig utvikling og karriere er de avgjort viktigste nøkkelfaktorene samtlige land rangerer høyt. Selskapskultur, verdier, sikre jobber, tydelige forventninger og tydelige mål kommer i andre rekke. At jobben kommer til å bli tatt over av en robot eller ny teknologi er det ingen som bekymrer seg for – den nye generasjonen digitalt innfødte er trygge på den digitale utviklingen.

En ny generasjon med preferanse for kontoret

Mikael Brandin, som jobber som arbeidsstrateg i Coor, kommenterer:

"Det som har blitt tydelig under pandemien og den økende bruken av hjemmekontor, er at Gen Z er den generasjonen som setter mest pris på det fysiske kontoret av alle typer medarbeidere. Dette til tross for at de vokste opp i en verden som dreier rundt teknikk og digitale verktøy. Dette tror vi kommer av at denne gruppen har et større behov for å lære av sine seniorkolleger gjennom fysisk interaksjon.

Studier har hittil også vist at denne gruppen i mange tilfeller har dårligere forutsetninger for å kunne rigge opp et velfungerende ergonomisk hjemmekontor. Under pandemien har vi sett flere eksempel på unge medarbeidere som jobber fra kjøkkenbordet eller i sofaen, da de ikke har plass til en separat arbeidsplass der de bor. Det som på lang sikt sies å skille denne generasjonen fra sine seniorer er at de sannsynligvis kommer til å stille høyere krav til at arbeidsgiver leverer på deres ønsker og behov. Behovene i seg selv trenger ikke se annerledes ut. Derimot må arbeidsgivere bli enda mer lydhøre når det kommer til arbeidsplassens utforming om de vil beholde sine ansatte.”

 

Spill av videoen over for å se svarene.