«Fremtidens arbeidsplass skal være et mekka for å løfte mennesker»

For bare et par år siden var arbeidsplassen et sted hvor du hadde skrivebordet, datamaskinen og dokumentene dine, og hvor du gikk hver dag for å utføre oppgavene dine. Fremtidens arbeidsplasser må oppfylle nye formål. Coors eksperter definerer veien videre.

Nye formål

I takt med at både teknologien og vi som mennesker har utviklet oss – sterkt drevet av koronapandemien – har arbeidsplassen blitt satt i et nytt lys, der fjernarbeid har blitt regelen snarere enn unntaket.

– Pandemien gjorde at mange fikk øynene opp for å jobbe hjemmefra, men den har også gjort at vi har mindre kontakt med hverandre, sier Joachim Meyer Andersen, Group Experience Manager i Coor.

– Det har dessuten blitt tydelig at det er drivkrefter i oss som gjør at vi ønsker å treffe kollegene våre på bakgrunn av sosiale og kreative perspektiver.

 

Joachim mener at fremtidens arbeidsplasser vil fylle nye formål. Den skal løfte mennesker, møte den sosiale og kreative lengselen som finnes og hjelpe medarbeiderne med å få en sunnere arbeidshverdag. For at den skal kunne gjøre det, må du som arbeidsgiver identifisere medarbeidernes behov og ta utgangspunkt i dem når fremtidens arbeidsplass skal formes.

– For å få medarbeiderne til kontoret nå og i fremtiden, er det avgjørende at arbeidsplassen du skaper er forankret i medarbeiderne og deres daglige utfordringer. Det er viktig å skape en opplevelse som forenkler hverdagen deres og gjør den morsommere, forteller Joachim.

 

Og for å kunne gjøre det, må du forstå medarbeiderne dine fullt ut.

– Det er avgjørende. Det er ikke mulig å skape en god opplevelse hvis du ikke vet hvem du skaper den for, fortsetter Joachim.

 

Å finne ut hvilke behov medarbeiderne har er noe som krever mye arbeid, der det ikke er mulig å sette sin lit til en generisk prosess. Joachim forteller at det er nødvendig å intervjue ansatte, bruke ulike datakilder som f.eks. sensorer, gjennomføre spørreundersøkelser og lage statistikk over de som jobber der.

– I korte trekk kan man si at det handler om å supplere magefølelsen med konkrete fakta, men det er noe en som arbeidsgiver må jobbe mye og kontinuerlig med, sier han.

Medarbeidere, drivkraft og behov

For Coor, som har 300 ansatte ved kontoret i Kista i Stockholm, er arbeidet med egen fremtidig arbeidsplass i full gang. For å forstå drivkreftene og behovene til de ansatte har de etter en omfattende datainnsamling delt dem inn i behovssegmenter, såkalte «personas», som kan beskrives som grupper av personer i ulike yrker og avdelinger, men som har lignende behov.

– Alle mennesker er forskjellige, så for en større organisasjon er det umulig å gå inn på individnivå og identifisere behovene. Men etter mye forarbeid klarte vi til slutt å avgrense fem ulike behovssegmenter – alt fra «den travle lederen» til«de som sliter med tidsklemma» – som representerer medarbeiderne våre på en riktig måte. Det forenkler prosessen med å velge tjenester og utformingen som medarbeiderne våre trenger og vil ha, sier Joachim.

Flere bedrifter burde følge etter, mener Joachim. Dels for å være attraktive som arbeidsgivere, dels for å skape medarbeidere som trives bedre.

– Vi ser virkelig et skifte der arbeidsgiverne må komme nærmere medarbeiderne sine og bli bedre kjent med dem. Fremover må det tilbys opplevelser og tjenester som faktisk gjør livet enklere og sunnere for de ansatte, og gjør dem i stand til å jobbe produktivt og nyskapende. Fremtidens arbeidsplass skal være et mekka for å løfte folk, sier han.