Søke
Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Coor SmartSpaces

Hvordan kan du være sikker på at dine nåværende arbeidssoner, konferanserom, stillesoner, møterom og kreative områder passer din bedrifts behov?

Kort om SmartSpaces:

  • Bruk og utnyttelse av kontorlokalene, sammen med kartlegging av bevegelsesmønster, måles i sanntid
  • Kostnadseffektiv, rask installasjon med minimal påvirkning på daglig virksomhet
  • Datainnhenting er anonym
  • Innhentet data presenteres visuelt i et webbasert dashboard
  • Kombinasjonen av kvantitative data og kvalitative intervjuer gir faktabaserte beslutningsprosesser og endringer

Med Coor SmartSpaces hjelper vi deg å finne ut av plassutnyttelse ved å gjennomføre en grundig intervjuprosess som ser på objektive utnyttelsestiltak til ulike arbeidsområder, kombinert med forståelse av operasjonelle behov.

Sanntidsmåling

Coor SmartSpaces er et system for å måle utnyttelse av plass i sanntid. Trådløse sensorer på plassen reagerer på kroppsvarme og overfører data som kan presenteres visuelt i tid og rom i et webbasert analyseverktøy. Analyseverktøyet har forhåndsdefinerte KPIer og diagrammer for analyse, og gir objektiv beslutningsstøttende data for å optimalisere arbeidsplassen.

All informasjon i Coor SmartSpaces er anonym. Systemet registrerer hvor mange mennesker som okkuperte plassen løpet av en bestemt tidsperiode.

Kartlegg bevegelsesmønster for bedre flyt

Ved å bygge ut kartleggingen med sensorer fra Yanzi, kan bedriften også finne mønster i bevegelsene rundt om i lokalene. Dette kan brukes til å ta avgjørelser om ombygging eller utskifting av interiør, hvorvidt kødannelser i store kontorlokaler eller næringsområdet kan endres på, eller om sosiale soner, som kaffekrok, mingleområde og avgrensede stillesoner fungerer som de skal.

Faktabaserte beslutninger og vellykkede endringer

Kostnaden for kontorlokaler er en stor og økende sum for mange bedrifter, spesielt for de som ønsker å leie kontor i n'ringsklynger og sentrale strøk. Vi har erfaring med at de fleste bedrifter kan kutte disse kostnadene med opptil 30%. Dette kan gjøres ved å optimere bruken av arbeidsområder som samtidig øker jobbtilfredshet og medarbeidernes produktivitet. Kombinasjonen av kvantitativ sanntidsdatamåling og kvalitative intervjuer muliggjør velbegrunnede diskusjoner og beslutningsprosesser. Resultatet er mer effektiv bruk av arbeidsplassen, mer tilfredse medarbeidere og økt arbeidsproduktivitet.