Søke

Coor Smart Delivery

Fleksible kontorplasser, hjemmekontor og fjernarbeid betyr at ansatte i organisasjonen er stadig mer mobile. Coor SmartDelivery hjelper din bedrift å gjøre post- og pakkehåndteringen like fleksibel.

Kort om SmartDelivery:

  • Alle innkomne brev og pakker registreres og kobles via et unikt serienummer til den nåværende mottakeren umiddelbart ved ankomst.
  • Forsendelsen distribueres deretter til distribusjonsstedet eller adressen som er valgt av mottakeren. Samtidig får mottakeren en melding via e-post eller tekstmelding om at en forsendelse har ankommet.
  • Brukeren kan velge via en personlig nettportal hilket hentepunkt forsendingen skal sendes til.
  • Brukeren kan også velge om bestemte forsendelser skal blokkeres, for eksempel annonsering.

 

Coor SmartDelivery sparer tid for de ansatte

Coor SmartDelivery gjør pakke- og posthåndtering enklere i takt med bedriftens fleksible arbeidsplasser og hjemmekontor. I stedet for å måtte sjekke daglig om posten har kommet, mottar mottakeren et varsel på e-post eller tekstmelding når det er brev eller pakker å hente på ønsket leveringssted. Mottakeren kan også velge alternativt leveringssted, som til hjemmet, til sommerhuset eller til en kollega. Mottakeren kan også velge om de vil ha reklame eller ikke. Dette betyr at de ansatte sparer tid og får ønsket post raskere.

Coor SmartDelivery er trygg og effektiv

Systemet gir full åpenhet om post – og fraktvolumer på arbeidsplassen. Implementering av Coor SmartDelivery frigjør også verdifull plass etter hvert som behovet for leveringspunkter reduseres. Coor har introdusert SmartDelivery på flere kontorer i Norden til høy kundetilfredshet.