Attraktive arbeidsplasser med fokus på inspirasjon og opplevelser

"Opplevelsen på kontoret" består av ulike servicetjenester som forenkler hverdagen, den fysiske utformingen av lokalene og tekniske løsninger som gir smart arbeid. Arbeidsplassene blir attraktive når de inspirerer og forenkler for ansatte.

Arbeidsplassen trenger å bli noe mer

Arbeidsplasser som fenomen står overfor en stor endring. Noen selskaper har allerede begynt sin reise mot fremtidens arbeidsplass, mens andre tenker på hvordan de skal gjøre det. En ting er i alle fall sikker: endringen vil skje, sier Georg Linden som er Innovation Manager og utvikler arbeidsplassservice hos Coor.

Skal kontoret tilby samarbeid og sosialisering eller mer tilpasses for fokusert arbeid? Begge deler? For å identifisere hvilke opplevelser som er sentrale i endringsarbeidet er det viktig å starte fra medarbeidernes behov, ønsker og atferder.

  • Tidligere har konkurransen vært mellom arbeidsgivere, men nå konkurrerer bedriftene også med hjemmet som arbeidsplass, sier han. Jeg tror at kontoropplevelsen er det som vil spille størst rolle fremover, når det gjelder å tiltrekke talenter.

Det ergonomiske arbeidsplassen - med høy- og senkbar skrivebord, riktig justert kontorstol og stasjonær dataskjerm med riktig vinkel - er ikke lenger nok, som Georg Linden uttrykker det. I takt med at kravene fra medarbeiderne øker, må arbeidsgivere tenke nytt for å møte medarbeidernes behov.

"– Nå må bedriftene skape en helhetsopplevelse som inspirerer, forenkler hverdagen og gir ansatte mulighet til å sikre sin egen velvære."

Det kan handle om alt fra at arbeidsplassen hjelper med kjemtvask og ferdige matkasser til å få mindfulness eller gå på treningsøkter på kontoret, noe som Georg Linden tror vi vil se mer av i fremtiden.

– For den som sparer to timer på å ikke reise til og fra jobben, er det selvsagt fristende å bli hjemme. Derfor må arbeidsgiver møte dette og tilby tjenester som forenkler hverdagen utenfor arbeidet og gjør at de der timene, og gjerne litt mer, tjenes inn på et annet sted, forteller Georg Linden.

"Det er en risiko å ikke møte behovene til ansatte."

Georg Linden ser at fremtidens arbeidsplasser vil være mer basert på fellesskap. Arbeidsgiverens oppgave vil være å skape et sted hvor ansatte vil komme, hvor de føler seg velkomne, involvert og gir dem en positiv følelse - og hvor tjenester, innovasjoner og Coor har mye å bidra med.

Det kan være alt fra å sikre god belysning til å få lokalene til å lukte på en måte som øker ansattes produktivitet og trivsel. Fra avanserte virushemmere og luftrensere til å spille riktig bakgrunnsmusikk for maksimal fokus, sier Georg. Det kan også være at det finnes "tech buddies" på plass som hjelper med teknisk støtte, eller at resepsjonisten i tillegg til de klassiske arbeidsoppgavene også ordner arrangement som kompetanse dager, barista-opplæring eller morsomme "after work".

En viktig del av endringsarbeidet er å bygge inn og ta hensyn til fleksibilitet. Behov og forhold ser forskjellige ut i dag og i fremtiden.

- Mange ansatte har begynt å stille spørsmål ved både sitt yrkesvalg og sin fysiske arbeidsplass. Arbeidsgivere må være på tå hev og tilby noe som gir ekstra verdi og som er i tråd med verdiene til ansatte. Hvis de ikke gjør det, kan de kanskje miste "kampen om talentene" og tape dyktige ansatte.

Rapport om framtidens arbeidsplass

Les mer om fremtidens arbeidsplass i Coors rapport, der 1300 ansatte og beslutningstakere i Norden gir sin syn på dagens og fremtidens arbeidsplass.