Endringsledelse - en prosess i relasjon med arbeidsplassen

Våre kontorer og måten vi jobber på endrer seg - men hvordan kan man involvere organisasjonen i endringsarbeidet? Coors arbeidsplass ekspert Carina Hørnfeldt forklarer hva som er viktig å tenke på i prosessen."The Workplace Revolution" er her!

Det er på tide for arbeidsgivere å lage attraktive kontor som tilfredsstiller behovene til de ansatte. Coor har oversikt over hva som er viktigst; smarte, bærekraftige og funksjonelle arbeidsplasser som fremmer velvære, menneskelige møter, kreativitet og innovasjon.