Coor Advisory - for et inspirerende, smart og bærekraftig arbeidsliv!

Coor's arbeidsplassstrateger gjør kontoret til et attraktivt sted for ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Vi tilbyr strategisk rådgivning om fremtidens arbeidsplasser og arbeidsliv!

Les vår siste rapport

Arbeidsplassene møter nye krav etter pandemien

Hybride arbeidsmetoder er her for å bli, noe som stiller nye krav til både oss, våre arbeidsplasser og felles arbeidsmetoder. Spørsmålene mange bedrifter stiller seg i dag er hvor, når og hvordan skal vi jobbe sammen i fremtiden for å oppnå et "bærekraftig arbeidsliv" og hva kan vi gjøre for å møte behovene til ansatte?

Et bærekraftig arbeidsliv betyr at ledere og ansatte sammen har en bedriftskultur som gjør det mulig å ha bedre opplevelser, økt selvbestemmelse og mer effektivt samarbeid. I det arbeidet er en attraktiv og tilpasset arbeidsplass som puster inspirasjon, kreativitet og velvære et viktig støtte.

Vi former fremtidens arbeidsplasser

Coor tilbyr strategisk rådgivning for å hjelpe selskaper og organisasjoner å skape langsiktig attraktive, moderne og inspirerende arbeidsplasser og arbeidsliv. Våre arbeidsplassstrategene formulerer strategier og konsepter for deres fremtidige arbeidsplasser, og tar et helhetsansvar for gjennomføringen.

Alle prosjektene ser forskjellige ut, da de gjennomføres ut fra deres ansattes unike behov og forutsetninger, samt ut fra selskapets verdier, strategier og mål. Sammen med dere skaper vi fantastiske ansattsopplevelser - og dere blir en del av "The Workplace revolution".

Vi tar et helhetsansvar for deres endringsreise og er med dere hele veien. Se eksempler på våre tjenester nedenfor.

Vi former fremtidens arbeidsplasser


Et team med bred og lang erfaring

Coors arbeidsplassrådgivning består av et team med prosjektledere og strateger med høye ambisjoner og bred kompetanse som brenner for utfordringene som en arbeidsplassendring innebærer. 

Vi holder til fysisk på Lysaker, men med dagens fleksible og digitale arbeidsliv er det ingen lokale begrensninger.

Future workplace

The Workplace Revolution

Fremtidens kontor bør være mer enn bare et arbeidssted. Det skal være attraktivt å komme dit, det skal være en opplevelse å være der og behovet for å komme tilbake skal være stor.

Innsikt og erfaringer

Gjennom vår kunnskap og kompetanse kan dere skape attraktive arbeidsplasser ut fra deres ansattes behov og ønsker.

 

Tjenester for fremtiden

Å skape en attraktiv, bærekraftig og velgjørende arbeidsplass, optimalisert for fremtidens behov, er mer aktuelt enn noen gang.

 

Coors nye hovedkontor

Vi står selv i utfordringen om å realisere fremtidens arbeidsplass – på vårt eget hovedkontor. Ansattes behov er i fokus!

 


Revolusjonen begynner med Coor

Fyll ut dine opplysninger nedenfor, så tar vi kontakt med deg og snakker mer om dine ansattes behov, arbeidsplassens forutsetninger og hvordan våre løsninger kan tilpasses din bedrift.