Coor og Avant inngår langsiktig samarbeid

Avant har valgt Coor som leverandør av facility management-tjenester i Jåttåvågveien 10 i Stavanger. Kontrakten har en varighet på 15 år og oppstart blir i 2025, der Coor også flytter sitt regionskontor til Avant.

-Vi har et langsiktig perspektiv og med dette partnerskapet styrker Coor ytterligere sin tilstedeværelse i Stavanger, sier Trine Hagfors, direktør for salg og forretningsutvikling i Coor, om kontrakten i Jåttåvågveien 10, eiendommen som nå er rebrandet til Avant.

Vi har brukt god tid i fellesskap på utforming av avtalen og det er en bra kulturell match mellom partene, så dette samarbeidet har vi stor tro på! Vi er stolte over at Avant har valgt å inngå avtale med Coor, og vi ser frem til utvikling av en fremtidsrettet og skalerbar leveranse tilpasset bygget og leietakernes behov.

Et felles fokus på bærekraftige løsninger og en solid og trygg leveranse av teknisk eiendomsdrift var viktige grunner til at Avant ønsket Coor som samarbeidspartner på Jåttå.

- Vi ser frem til å ønske Coors regionskontor velkommen til Avant i 2025/26. Kontoravtalen, i kombinasjon med facility management-avtalen, vil skape et godt grunnlag for et effektivt og bærekraftig samarbeid over de neste årene, sier Carl Simon Grimwade i Anvil Asset Advisors, som sammen med Frode Klungtveit i Mono Eiendom forvalter Avant på vegne av den amerikanske eieren H.I.G. Realty.

Avant skal oppgraderes betydelig når Aker flytter ut i løpet av de neste årene. Det er store ambisjoner for videreutvikling av eiendommen som skal bli ett av Stavangers mest attraktive flerbrukerbygg. Bygget kjenner Coor allerede godt gjennom mangeårig leveranse til Aker Solutions på samme sted.

Tjenestene Coor skal levere til bygget er personalrestaurant, kaffebar, resepsjon, servicesenter og møterom, renhold og eiendomsdrift. I tillegg kan fremtidige leietakere benytte seg av fordelen med at Coor er sterkt til stede i bygget, og har mulighet til å kjøpe flere FM-tjenester som kaffemaskiner, planter, vertskap, osv.

Samarbeid for lavere klimaavtrykk
Spesielt viktig blir bærekraftsfokus i matleveransen i bygget. Coor har ambisiøse klimamål og har forpliktet seg til å nå netto-null innen 2040. Mat er en stor driver for Co2-utslipp, og det vil dermed ses på løsninger som bidrar positivt inn i klimaregnskapet til bygget.

- Noe av det mer bærekraftige en eiendomsaktør kan gjøre er å bruke det som allerede eksisterer. Sånn sett er vårt fokus å oppgradere Avant både fysisk og konseptuelt slik at leietakere skal velge vår eksisterende eiendom fremfor nybyggsalternativer, ettersom vi mener dette er mer bærekraftig. Coors kvalitetsleveranser og bærekraftfokus passer ypperlig inn i denne tankegangen, avslutter Carl Simon Grimwade i Anvil Asset Advisors.

Om Avant
Jåttåvågveien 10-12 er et kontorbygg på 50.000m² som eies av H.I.G Realty. I 2025 tar eierne bygget tilbake fra Aker, som har leid eiendommen i rundt 10 år. I den forbindelse skal Jåttåvågveien 12 konverteres til et hotell som er utleid til UpNorth og Jåttåvågveien 10, Avant, skal moderniseres til å huse regionens mest moderne og bærekraftsorienterte leietakere.