Forside av en rapport

Kontorets utforming påvirker medarbeidernes velvære

Mental helse og velvære er de områdene som nordiske selskaper mener det er viktigst å fokusere på de kommende årene. Dette viser årets undersøkelse "Join the Workplace Revolution" som Coor har gjennomført blant 1 000 beslutningstakere og medarbeidere i Norden.

Pandemi, isolasjon, krig i nærområdet og en tøff økonomisk situasjon - de siste årene har vært en belastning for mennesker rundt om i Norden. Dette gjenspeiles også på arbeidsplassen der psykisk velvære har blitt ett av arbeidsgivernes viktigste fokusområder, ifølge Coors siste undersøkelse. Det kan handle om å ha stilleområder til rådighet for avkobling og fokusarbeid, redusert støynivå i lokalene og sunne måltidsalternativer, samt en bedriftskultur som oppmuntrer til regelmessige pauser.

«Det er ikke nok å si at psykisk velvære er viktig. Her har arbeidsgiverne en avgjørende rolle ved å gå foran med et godt eksempel og skape en kultur som gjennomsyres av psykologisk trygghet,» sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor i Norge.

Tydelige retningslinjer for hybridarbeid
Hybridarbeid er her for å bli, men eksperimentfasen for nordiske selskaper er over. Opptil 20 prosent av arbeidsgiverne krever nå at medarbeiderne skal jobbe fulltid på kontoret, mens 40 prosent har innført et visst antall dager som de må være til stede der. Samtidig viser Coors rapport at 40 prosent av medarbeiderne kan tenke seg å bytte arbeidsgiver hvis de ikke får fleksibilitet og mulighet til selv å velge hvor de vil utføre arbeidet sitt.

Mulighet for å jobbe uforstyrret
Etter pandemien har trenden gått mot å redusere antall skrivebord til fordel for åpne områder der medarbeidere kan møtes og samarbeide. Årets rapport viser at mange medarbeidere opplever at dette har gått for langt. En fjerdedel av dem listet en reduksjon i støynivået som den endringen som har størst sannsynlighet for å få dem tilbake til kontoret. Nesten like mange oppga at de aller mest ønsket bedre tilgang til områder der de kan jobbe uforstyrret.

Service avgjørende for opplevelsen
Syv av ti selskaper oppgir at de har vanskeligheter med å få medarbeidere til å komme til kontoret. Der kan serviceopplevelsen gjøre en forskjell. Man må skape en arena der service og forskjellige etterspurte tjenester bidrar til en helhetsopplevelse.

«I årets undersøkelse oppgir medarbeiderne at mat og drikke er blant de tjenestene som kan lokke dem tilbake til kontoret. Muligheten til et sunt og velsmakende måltid i kontrast til hjemmekontorets ofte kjedelige lunsjer, eller en god kaffe tilberedt av en barista, er slike ting som forbedrer arbeidsdagen,» sier Utheim.

Kontorets utforming blir utslagsgivende for bedriften
Viktigheten av kontorets utforming er tydelig i årets rapport. En av tre medarbeidere oppgir at de kan tenke seg å bytte jobb hvis ikke kontoret forbedres.

«Dette viser tydelig at kontorets utforming er utslasgsgivende for de nordiske selskapene, og derfor er det veldig positivt at hele 77 prosent av arbeidsgiverne oppgir at de vil fokusere på kontorets utvikling i de kommende årene,» sier Nikolai Utheim.

Last ned rapporten her.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen ble gjennomført av United Minds i januar 2023. Over 1000 beslutningstakere og ansatte i store selskaper i Sverige, Norge, Finland og Danmark ble spurt om sitt syn på dagens og morgendagens arbeidsplasser.