Aibel og Coor inngår ny, femårig kontrakt

Aibel AS er et ledende serviceselskap som jobber innen olje, gass og fornybar energi. Coor har siden 2014 levert facility management-tjenester på fem av Aibel sine lokasjoner i Norge. Dette partnerskapet forlenges nå til 2029.

-Vi har samarbeidet med Aibel i snart 10 år, og er stolte over å kunne fortsette i ytterligere fem. Vi i Coor ønsker å støtte opp under Aibels selskapsstrategiske mål og bidrar på alle områder vi kan. HMS og bærekraft sitter fortsatt i høysetet i partnerskapet, sier Stig André Leirstein, forretningsenhetsdirektør i Coor.

Coor leverer en rekke facility management-tjenester til fem av Aibels lokasjoner i Norge. Renholdstjenester, kantinedrift, diverse eiendomstjenester og resepsjon er noen eksempler.

Hans-Jakob Berge, Head of FM i Aibel uttaler;
-Aibel og Coor kan se tilbake på et langt og godt samarbeid gjennom 10 år med Coor som Aibels totalleverandør av FM-tjenester. Samarbeidet har vært basert på en partnerskapsmodell som begge parter har hatt glede av og som vi mener har vært positivt for Aibel med tanke på kvalitet, økonomi og innovasjon.

Gjennom 10 år har Coor bidratt med sine innovative løsninger og en fremtidsrettet og effektiv driftsmodell. Coor har blitt godt kjent med vår bransje (energisektoren) og kulturen i Aibel. Dette har ført til kontinuerlig forbedring og tilpassing til Aibels behov.

Vi ser frem til nye fem år med Coor som Aibels samarbeidspartner og total FM-leverandør.

På bildet, fra venstre: 
Mette Steinsland, Aibel
Stig André Leirstein, Coor
Adam Därnemyr, Coor
Pål Storm Johannessen, Aibel
Nikolai Utheim, Coor
Hans-Jakob Berge, Aibel

FOTO: COOR