Mann som står foran kontorbygg

Stort potensial for klimakutt på norske kontorer

Kontordrift har gått under klimaradaren i mange år. De færreste vet hvor mange tonn klimagasser kontoret slipper ut i løpet av et år og potensialet for kutt er stort. Nå har Coor utviklet en helt ny modell som beregner og dokumenterer klimautslipp fra tjenestene vi leverer.

Ifølge Arbeidsmiljøportalen jobber 900.000 personer i Norge på kontor. Det er nesten en tredjedel av hele den norske arbeidsstyrken. Norske kontorarbeidere og kontordrift bidrar til klimautslipp og forurensning, ofte uten å være klar over det.

Kan kutte utslipp

- Kontoret er ikke så klimavennlig som mange tror. Problemet er at de færreste vet hva et kontor gir av klimaavtrykk, før de plutselig får krav fra en kunde om å rapportere klimatallene, sier administrerende direktør Nikolai Utheim i Coor.

Det samlede potensialet for kutt i klimautslipp fra norske kontorer er betydelig. Coor har målt klimaavtrykket på tjenestene vi leverer ved en rekke kjente, norske bedrifter. En av bedriftene hadde et årlig klimautslipp på over 1500 tonn CO2e, bare på tjenestene som leveres på kontorene sine. Enkle grep som reduksjon av kjøtt i kantinen kan gjøre betydelige utslag i bedriftens klimaregnskap. Andre enkle kutt kan være utskiftning av forbruksmateriell som papir og vaskemidler, eller bytte av transportløsninger.  

Kontroll på utslippstallene

Nå vil også NHO at norske bedrifter skal forberede seg på langt tøffere krav til tall og dokumentasjon på klimaarbeidet fremover.

- Utslippene må ned på alle områder i samfunnet, også på kontoret. Vi vet at det som måles og rapporteres på får økt oppmerksomhet og muliggjør tiltak. Verktøy som det vår medlemsbedrift Coor her lanserer, vil bidra til å gjøre det enklere for bedriftene å få ned disse utslippene, og på å rapportere på det. I neste omgang vil dette kunne bidra til reduserte klimautslipp, sier bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde i NHO Service og Handel.

- For kontorbaserte bedrifter er serviceutslipp ofte den største utslippsfaktoren ved siden av reise og energi. Kontroll på utslippstallene er blitt et konkurransefortrinn i privat og offentlig sektor.  Stadig flere bedrifter møter krav om klimaregnskap og dokumenterte utslippskutt fra større innkjøpere. De færreste klarer selv å beregne hvor mye utslipp som kommer fra kontordriften, sier Nikolai Utheim i Coor.

Bransjen forbereder seg på at det vil komme krav fra myndighetene om innrapportering av klimaregnskap på alle nivåer i næringslivet.

- Vi har laget en pilot for klimaregnskap som vi mener fungerer godt. Vi må ligge i forkant og være klare den dagen myndighetene kommer med krav. Mange politikere er opptatt av dette, og det er helt på sin plass med utslippsregnskap fra alle bransjer, sier Utheim.

 

Dette er eksempel på hva som bidrar til indirekte klimautslipp på kontoret:

  • Mat i kantinen (kjøtt er klimaverstingen)
  • Transport av varer til og fra kontoret
  • Kaffemaskinen
  • Hygienemateriale
  • Ventilasjon
  • Kontormøbler
  • Renhold
  • Maling
  • Heiser
  • Kontorrekvisita

Direkte energibruk og oppvarming på kontoret er ikke inkludert i tjenestene til Coor, men er også en potensiell utslippskilde, selv om norsk kraft hovedsakelig er fornybar.