Mann som holder foredrag

Nikolai Utheim på NHOs frokostseminar: Lanserer klimaregnskap for å sikre bærekraftige valg

I dag står Coor Service Management (Coor) klar til å hjelpe sine kunder med reduksjon av klimautslipp. Utviklingen startet med opprydding i eget hus og en søken etter kunnskap.

– Det er viktig ikke bare å fremstå bærekraftig, men faktisk å være det. Dette krever inngående kunnskap, en kunnskap som ikke eksisterte fra før.

Det konstaterte Nikolai Utheim, CEO i Coor, da han deltok på NHO Service og Handels frokostmøte om bærekraft og business. Her kunne han fortelle om et rykende ferskt verktøy – et klimaregnskap - som skal bidra til bærekraftig utvikling hos Coors kunder.

Klimaregnskapet innebærer at Coor kartlegger klimautslippene forårsaket av deres serviceleveranse hos kunden, slik at de sammen kan sette inn tiltak der det trengs. Fremgangsmåten er en direkte konsekvens av reisen konsernet selv har vært gjennom de siste fire årene.

Overraskende helhetsbilde

Coor har siden 2018 jobbet etter ambisjonen om å bli gjennomgående bærekraftig. I første omgang har dette handlet om å tilegne seg kunnskap.

 – Vi har brukt tid på å bevisstgjøre for oss selv hva vi legger i å være bærekraftige, samt å få tall og fakta på plass, sa Utheim.

– Og tallene overrasker.

Konsernsjefen referer til hvordan bare 3 % av Coors totale utslipp er knyttet til direkteutslipp fra biler og maskiner og til indirekte utslipp fra energi som brukes i deres egen drift. Dette innebærer at 97 % av totalutslippet er relatert til kjøp av tjenester og varer fra andre leverandører, eller det man kaller scope 3 innen klimaregnskapsterminologi.

Tett samarbeid

Mat og drikke utgjør mest av Coors totalutslipp. Dette området jobbes det derfor aktivt med. Innen 2025 skal utslipp fra denne delen av virksomheten reduseres med 30 %, og konsernet skal også ha oppnådd en 100 % fossilfri bilpark. Innen 2030 er målet at 75% av konsernets samlede kjøp av varer og tjenester skal komme fra partnere som er tilsluttet eller lever opp til kravene i SBTi (Science Based Targets initiative) som i prinsipp betyr at Coor ønsker å samarbeide med partnere som har samme ambisjoner innen miljø som dem selv.

– Vi må jobbe tett med leverandørene våre og være bevisst på hvem vi samarbeider med, for å nå våre klimamål, presiserte Utheim.

Da er det naturlig at Coor bidrar til innsikt og godt samarbeid også ut mot sine kunder.

– Per nå er klimaregnskapet pilotert i tre ulike bedrifter, og vi kan si nøyaktig hvor klimautslippene er hos kunde A, B og C. Det er særlig fint å se det engasjementet som kommer frem når vi får fakta på bordet, fortalte Utheim.

Dyrt og komplisert

Å jobbe frem gode klimaregnskap i eiendoms- og kontorservicebransjen, er både dyrt og komplisert. Det har Coor fått føle på. Få aktører har kompetansen som trengs i egen virksomhet, og konsernet har i stor grad benyttet ekstern bistand.

Dette bekymrer CEO Nikolai Utheim.

– Vi er et stort selskap og har muskler til å gjøre dette, men hva skjer med små og mellomstore bedrifter når det kommer flere krav og reguleringer fra myndighetene?

Samtidig ser han svakheter ved manglende styring.

– Frem til nå har staten vært forsiktig med hva som er pålagt, og vi har derfor en bransje som gjør ting på svært ulike måter. Dette gjør det vanskelig å sammenligne. Staten må komme med tydelige krav og føringer for hvordan vi i bransjen skal jobbe med klimaregnskap, avsluttet Utheim.