Akan-prisen 2021

Coor vant Akan-prisen 2021

Akan-arbeidet i Coor har vært aktivt i flere år, med involvering av vernetjenesten, HR, HMS og selskapets ledere. Det har blitt jobbet systematisk med opplæring, informasjonsarbeid og veiledning ved å sette forebyggende og holdningsskapende arbeid på agendaen.

Oslo, 24.11.2021

I dag, under et arrangement på Edderkoppen scene ble Coor tildelt årets Akan-pris. Nikolai Utheim, administerende direktør, var til stede på arrangementet for å motta prisen på vegne av selskapet.

«Vi er stolte over å motta årets Akan-pris som en anerkjennelse for arbeidet vi gjør innen forebygging av rus- og spillavhengighet. Vi har de siste årene satset på spillbasert opplæring der spillet og læringen foregår i realistiske miljøer tett opp mot de ansattes hverdag, slik at de møter samme dilemmaer og kan ta samme beslutninger som de ville gjort i det virkelige liv. Vi har nå supplert Akan-arbeidet vårt med denne typen trening og vi har stor tro på at dette vil bidra å senke terskelen for å snakke om og iverksette tiltak innen et område mange synes er krevende å håndtere», sier Utheim.

Satser på spillbasert opplæring

De siste årene har Coor jobbet med utvikling av spillbasert trening og det har fått høy prioritet i toppledelsen i selskapet. Det er utviklet ulike moduler innen både ferdigheter (Skills) og gaming (3D-spill), og det er lagt ned mye engasjement, tid og krefter i å utvikle dette på en helhetlig og god måte.

Moduler som er utviklet innen HMS og sikring er blant annet: Smittevask, Sikkerhet og sikring, Risiko i arbeidet, Risikosamtalen, Varsling og rapportering, Førstehjelp, Bilkjøring, Bruk av kjemikalier, Kjemikalier og faresymbol, Mobbing, Ergonomi.  Ansatte spiller de ulike spillene som hver tar ca. 5-7 min, og får poeng og godkjent modulen. Spillene kan spilles både på mobiltelefon, nettbrett og PC. Det legges opp til at ansatte kan spille sammen på interne møter, i pauser osv.

Sidsel Stølsnes, leder for Akan-utvalget i Coor forteller: «I 2021 utviklet Coor to skills-moduler innen rus og spillproblematikk i samarbeid med Akan. Den ene modulen var rettet mot alle ansatte, mens den andre modulen var spesielt rettet mot ledere. Det har vært svært gode tilbakemeldinger fra vernetjenesten, ledere og ansatte som har trent på modulene».

Hun fortsetter: «Vi opplever at modulene, samt en tydelig policy, har bidratt til at ledere har tatt tak i saker der ansatte trenger bistand».

I Coor har vi også en kultursatsning, eller et «DNA’et» som vi gjerne kaller det, som heter #jegbryrmeg. Det forebyggende Akan-arbeidet knyttes også opp til dette «DNA’et», da vi ønsker at den sosiale dimensjonen skal gjennomsyre alt vi gjør.