Søke

Coor signerer Grønnvaskingsplakaten

Coor signerer vær varsom-plakat mot grønnvasking av markedsføring og tjenester i næringslivet.

Grønnvaskingsplakaten er en veileder bestående av 10 prinsipper for markedsføring og kommunikasjon, som skal gjøre det enklere å unngå påstander om miljøvennlige og bærekraftige løsninger eller produkt i markedføring som ikke er etterprøvbare eller dokumenterbare.

Hvorfor signerer Coor Grønnvaskingplakaten?

For Coor sin del er motivasjonen bak signeringen flere:

  • å bevisstgjøre hele organisasjonen om å tenke over hvor lang vi har kommet med bærekraftige løsninger i selskapet, og hvordan vi fremstiller det.
  • å bevisstgjøre egne spesialister, som salgspersonell, forretningsutviklere og kommunikatører om oppdraget om å holde budskap om bærekraftighet sober og etterprøvbar.
  • som en påminnelse om også å fortelle om det av bærekraft i tjenestene/egen verdiskaping som vi ikke er så gode på eller som vi finner vanskelig å løse.

 

-Vårt mål er å bli et virkelig bærekraftig selskap, og da er det viktig at det vi kommuniserer er reelt og etterprøvbart. Vi tror det i lengden vil gagne både Coor, kunden og samfunnet om vi tar tak i de virkelige utfordringene heller enn å søke raske løsninger, sier Henrik Fonahn, som er leder for bærekraft og HMS i Coor i Norge.

Initiativet til Grønnvaskingsplakaten ble tatt etter at flere næringslivsaktører, som alle jobbet profesjonelt med bærekraft, hadde sett seg lei av store bedrifter som markedsførte “grønne produkt” og kampanjedager uten særlig belegg for påstandene som inngikk i markedsføringen. Skift – Næringslivets klimaledere, WWF, Miljøstiftelsen ZERO og Framtiden i våre hender står bak rådene, hvor Forbrukertilsynet også har gitt sine innspill.

Coor er første aktør innen Facility management som signerer erklæringen.

 

Kort om Coor sin bærekraftstrategi

I Coor styres og måles virksomheten etter en tredelt bunnlinje (sosial, miljø, virksomhet). Vi har valgt ut åtte av FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Samtidig har selskapet et overordnet mål om å bli et reelt bærekraftig selskap innen 2025, blant annet ved en halvering av selskapets direkte CO2-utslipp. Kartleggingen av Coor sitt CO2-fotavtrykk er påbegynt, med GHG-protokollen som rettesnor.

Mat og drikke-segmentet av Coor sine tjenester er den største utgiftsposten i miljø-regnskapet, og her skal 30 % av utslippene reduseres mot 2025. Reduksjonen skal oppnås blant annet gjennom enda mer ansvarlig innkjøp av varer, ytterligere reduksjon av matsvinn og et nylig oppstartet forskningsprosjekt med kantiner som testarena for nye, bærekraftige produkter.

Les mer på coor.com/sustainability

Mer informasjon
Gronnvasking.no
Skift – Næringslivets klimaledere, WWF, Miljøstiftelsen ZERO og Framtiden i våre hender om bakgrunnen for initiativet til e24.no (03.07.20)