Ansattes rengjøringsbord med rengjøringspulver | Coor

Renhold som samfunnskritisk funksjon ga gjennomslag

Helse- og omsorgsdepartementet ga mandag 23. mars 2020 bransjen medhold i at renhold skal regnes som «Personell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner som kan få tilbud om barnehage og barneskole».

Som følger av strenge innførte smittevernstiltak fra myndighetene torsdag 12. mars, ble det oppnevnt en liste over 16 samfunnskritiske funksjoner, det vil si yrkesgrupper som er av kritisk betydning at går på jobb akkurat nå, og som dermed får rett på skole- og barnehagepass selv om disse er midlertidig stengt. Renhold var ikke oppført på denne listen.

Myndighetene erkjente tidlig at renhold er en viktig støttefunksjon for samfunnskritiske funksjoner. De overlot likevel til lokal kommune og fylke å gi retningslinjer og dispensasjoner når det gjelder hvem som har rett på skole- og barnehagepass.

I Coor ble vi raskt klar over tilfeller der Coor-ansatte ble forhindret fra å komme på jobb, fordi de manglet barnepass. Som del av vår beredskapskartlegging så vi at vi raskt kunne havne i en situasjon der personale blir værende hjemme med barn, i verste fall kombinert med økt sykefravær som følge av Covid-19.

-Jeg hadde ønsket og forventet at renhold som tjeneste hadde blitt løftet frem som samfunnskritisk funksjon. Det som er formidlet fra myndighetene er ikke i tråd med det. Det har vært litt diffuse tilbakemeldinger foreløpig, sa administrerende direktør i Coor Norge, Nikolai Utheim i et intervju torsdag 19. mars.

Coors standpunkt er at alt renhold, akkurat nå og trolig en lang stund fram i tid, er samfunnskritisk for å hindre smittespredning i samfunnet. Da er det avgjørende at våre renholdere kommer seg på jobb. Vi rengjør hundretusenvis av kvadratmeter hos kjøpesenter, flyplasser og butikklokaler som er fortsatt er åpne møtepunkt for folk, og som er avgjørende at holdes rene i en pågående epidemi. Og vi er ikke alene om det.

– Det er umulig å ha høy hygienisk standard uten korrekt og grundig renhold. Det er derfor underlig at ikke renhold er blant de samfunnskritiske funksjonene under et virusutbrudd – og særlig når vi tenker på rollen den spiller for helseinstitusjoner, uttalte den erfarne professoren i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsen, til FriFagbevegelse.no 20. mars.

Coor startet tidlig å jobbe offensivt sammen med bransjens interesseorganisasjon NHO Handel og Service for å få renhold inn på listen over samfunnskritiske funksjoner. Fagforbundet Industri og Energi sluttet seg raskt til initiativet, samtidig som at andre aktører i servicebransjen var ute i media med kritikk av den politiske avgjørelsen.

Når renhold nå anses som en samfunnskritisk funksjon, regnes renhold å inkludere desinfisering, skadesanering, smitterenhold og nedvask av lokasjoner etter at smitte er påvist, i følge departementets uttalelse til NHO Handel og Service.

- Vi får håpe at dette ikke glemmes når krisen avblåses. Renholderne er en gruppe arbeidstakere som burde fått mye mer anerkjennelse enn det de har fått de siste årene i Norge, sier Utheim avslutningsvis.

Klikk her for å se Helse- og omsorgsdepartementet sitt svar til NHO Handel og Service 23.03.20 (Inneholder også malverk til arbeidsgiver for bekreftelse av personell som samfunnskritisk funksjon) 

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.