Desinfiseringsarbeidsstasjon | Coor

Hold kontroll på smittevern og hygiene på arbeidsplassen

Corona-epidemien har ført med seg en bølge av råd og krav til renhold på arbeidsplassen. Her får du en oversikt over hva du må vite om smittevernsarbeidet på arbeidsplassen.

Skjerpede krav til renhold på arbeidsplassen er en av flere driftskritiske funksjoner som må på plass for at et kontor eller næringsbygg skal kunne holde åpen og ta imot ansatte, gjester eller andre brukere av bygget i en pågående epidemi. Smittebegrensning på arbeidsplassen skjer i hovedsak ved å følge fem prinsipp:

  • Smittebegrensning gjennom avstand mellom mennesker
  • Smittebegrensning gjennom bruk av definerte grupper (kohorter)
  • Smittebegrensning gjennom intensiverte hygienetiltak, inkludert renhold
  • Smittebegrensning gjennom riktig inneklima
  • Smittebegrensning gjennom rask sporing og håndtering

I denne teksten tar vi for oss renholdsfunksjonen som en av flere smittebegrensende tiltak på arbeidsplassen. Her får du tips til hvor du kan starte for å få kontroll over smittevernsarbeidet på arbeidsplassen.

Krav til renhold på arbeidsplassen

Kan du dokumentere at du opprettholder tilfredsstillende krav til renhold på arbeidsplassen? En detaljrik kartlegging og oppfølging av renholdet gjennom en renholdsplan er en måte å gjøre ettersyn på dette. Noen bedrifter velger å legge det inn i driftansvaret til renholdsleverandøren de benytter, og andre vil ha mer kontroll over dette selv, men jevnlige kvalitetssjekker. Kravene til renhold bør selvfølgelig tilpasses de kontorløsningene du har i din virksomhet – her er det ikke en plan som passer alle.

En ansvarlig og profesjonell renholdsleverandør, som følger pålagte krav til renhold på arbeidsplassen, vil også kunne dokumentere at renholdere som utfører jobben har tilstrekkelig kompetanse i faget og gyldige HMS-kort, og at lønnsvilkår følger allmenngjort minstelønn. På Arbeidslivet.no kan du lese mer om hvilke regler og krav du må følge som privat eller profesjonell innkjøper av renhold.

Hvilke kvalitetskrav skal du stille til smittevern og hygiene på arbeidsplassen? 

Rutiner for smittevern og hygiene bør formaliseres og fremstilles i en enkel veileder eller lignende informasjonsskriv til alle brukere av bygget. Veilederen vil fungere som dokumentasjon på at du som arbeidsgiver, eller byggeier, driver med aktivt smittevern ved et eventuelt tilsyn, og den vil også informere og trygge ansatte og eventuelle gjester på bygget om hvilke forventninger som stilles til dem. Det kan også være formålstjenlig å kjøre tydelige informasjonskampanjer som visualiserer forventet smittevern og hygiene, som en påminner til brukerne av kontor og lokaler.

Hvis du er en stor virksomhet med mange ansatte, kan det være en stor fordel å holde en viss oversikt over hvilke ansatte som er på jobb når, i tilfelle en ansatt skulle bli syk eller et større utbrudd skulle skje i dine lokaler. Det gjør smittesporingen mye enklere. Dette kan for eksempel gjøres ved å dele de ansatte inn i et “A- og B-lag” som befinner seg på kontoret til forskjellig tid, eller ved å differensiere mellom hvilke avdelinger som får benytte kontoret ulike dager. 

Fordelene med gode hygienetiltak på arbeidsplassen

Aktivt smittevern og hygiene er nødvendigheter i en ny hverdag både på jobb og hjemme. Hos Coor retter vi alltid våre renholds- og smittevernråd etter myndighetenes anbefalinger. Under finner du oppdatert info for hvordan du kan utføre god hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte på arbeidsplassen. Vi har også inkludert informasjon om coronaviruset på flere språk, dersom dere er en virksomhet med mange ulike nasjonaliteter.


God hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte starter hos den enkelte, og virker best når alle utfører og følger opp sine kolleger. For å unngå å smitte en kollega eller kunde er det viktig å utføre god håndhygiene flere ganger hver dag, utover å følge krav om avstand og antall personer samlet på ett sted over lengre tid. Aktivt smittevern på arbeidsplassen innebærer også å holde minst en meters avstand til kolleger, å holde besøkende og gjester til adskilte grupperom eller soner i kontorlokalet, å holde seg til faste team eller grupper som du jobber sammen med og hyppig renhold og desinfisering av felles arbeidsverktøy. Smittevern utføres best når alle gjør litt og når vi hjelper hverandre med å overholde nye smittebegrensende tiltak.

Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig for alle ansatte, uavhengig av om de jobber “on site” på kontor eller i produksjonslokaler, eller med pålagt hjemmekontor. Dersom du er arbeidsgiver, så har du en plikt til å drive forebyggende arbeid mot skade og sykdom.Dette betyr også å anskaffe tilstrekkelig utstyr slik at de ansatte kan utføre God hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte, som god tilgang på desinfeksjonsmiddel og håndvaskestasjoner. Her inngår blant annet tilgang på gode ergonomiske verktøy, helsefremmede tiltak og det å ha et aktivt forhold til sykefraværstatistikken – og hvordan du kan få den ned. Et godt inneklima med optimal ventilasjon, luftfuktighet og temperatur er også viktig på en arbeidsplass der ansatte befinner seg mange timer hver dag. Ventilasjonssystem og utlufting bør også optimaliseres til å understøtte et virushemmende innemiljø.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.