Fornøyde ansatte på anleggsledelsen blinker "Vi gjorde det" | Coor

Facility Management: Hvordan bedre arbeidsplasser kan forbedre de ansattes produktivitet

Hvor mye tid bruker du på å kartlegge de ansattes opplevelse av arbeidsplassen - og hvorvidt den kan forbedres?

En studie som forretningsmagasinet Forbes viser til, har vist at om du har fornøyde ansatte, så kan det føre til 20 % økning av produktiviteten. Når de ansatte føler at de betyr noe og at arbeidet deres er viktig, er det fordelaktig både for dem og selve organisasjonen. En arbeidsplass som er rustet for vekst må evne å tiltrekke seg og beholde de beste talentene i tillegg til å forbedre produktiviteten i hele organisasjonen.

Ved å ha attraktive, effektive, innovative, og funksjonelle arbeidsplasser kan bedriften gjøre arbeidslivet enklere for sine ansatte og øke deres motivasjon til å prestere. For å nå disse målene må bedriftene skape miljøer som bedre kan støtte arbeidsstyrkens mobilitet, forbedre den generelle medarbeideropplevelsen og også gjøre det enklere for de ansatte å utføre sine oppgaver. 

I takt med at organisasjonene i økende grad innfører ny og moderne design for arbeidsplasser, utvikles moderne Facility Management-tjenester fra å yte tradisjonell service til å involveres i utformingen av arbeidsplassen og tilhørende verktøy. La oss ta en titt på hvordan bedre Facility Management kan føre til økt produktivitet blant de ansatte i en hvilken som helst organisasjon.

Bedre Facility Management, bedre medarbeiderproduktivitet

Coors integrerte Facility Management-tjenester tilbyr et bredt utvalg av tjenester, f.eks. resepsjon og vertskap, vedlikehold av driftsanlegg og kantinedrift, noe som gir verdi for alle som besøker kontoret ditt. FM ser på hvordan små endringer på arbeidsplassen og innføring av standarder for oppfølging kan gjøre at en bedrift kan dedikere mer tid til sin kjernevirksomhet og samtidig bruke betydelig mindre tid på kontorstøtte.

Hvordan kan en organisasjon prøve å minske forstyrrelser og øke effektiviteten? Forbedret produktivitet betyr at man gjør mer med de samme ressursene. Å ha tilrettelagte lokaler med tilgang til konferanseutstyr, ergonomiske møbler, salgsautomater med sunne snacks, og avkobling, kan bidra til at de ansatte beholder engasjementet. Med regelmessige vedlikeholdsinnsatser, oppfølging og oppgraderinger kan bedriften sørge for at den daglige driften fungerer problemfritt.

Integrasjon og utnyttelse av smarte systemer

Hvordan kan Facility Management bidra til å forbedre produktiviteten på moderne arbeidsplasser? Enkelt sagt handler alt om data, rapportering, analyser og å treffe tiltak. Med de rette systemene på plass kan ledelsen i en organisasjon studere de fysiske forholdene på arbeidsplassen for å identifisere problemer og mulige forbedringer. De kan f.eks. sjekke at varme- og klimaanleggene fungerer godt for å sikre at de ansatte jobber i et godt inneklima. Faktorer som temperaturen på arbeidsplassen kan ha en direkte innvirkning på produktiviteten. En studie utført av prestisjetunge Cornell Universitetet fastslo for eksempel at ved å øke klimaanleggets temperatur fra 20 til 25 grader gjorde de ansatte 44 % færre feil under maskinskriving.

Installasjon av smarte sensorer i konferanserom og andre kontorarealer, slik at temperaturen justeres automatisk etter de ansattes preferanser, er et mulig alternativ med et Facility Management-system. Med Coor som leverandør kan vi installere slike sensorer, tilby et oppfølgingssystem og rådgivermiljø som kan hjelpe deg å tyde dataene som sankes. Eksempler på slike løsninger er Coor SmartFlow og Coor Smart Response. De hjelper oss med å identifisere og foreslå innovative løsninger som er fordelaktige for både våre kunder og ansatte.

Rene, grønne og bærekraftige arbeidsplasser

Innen tjenestedesign bruker designere mye tid på brukerreisen og hvordan kontakten med kunden etableres og gjennomføres fra A til Å. For å få til bærekraftige arbeidsplasser i vekst, bør man i like stor grad undersøke ansattreisen, for å tiltrekke seg og beholde produktive medarbeidere. 

Å ha et grønt kontormiljø med smarte tekniske løsninger som er designet for å støtte medarbeidernes behov, motiverer dem til å yte sitt beste. På moderne arbeidsplasser krever nye generasjoner av ansatte mer enn bare en god månedslønn. Evnen til å skape muligheter for de ansatte til å yte sitt beste avhenger av bedriftens fleksibilitet i sin tilnærming til å forbedre medarbeiderproduktiviteten. Dette inkluderer å ha et rent, grønt og variert miljø som stimulerer de ansatte og fremmer vekst.

Hvor viktig er effektiv FM?

Facility Management (FM) kan forbedre den sosiale samhandlingen mellom kolleger og også gjøre det enklere å utføre de daglige oppgavene mer effektivt. FM spiller en viktig rolle når det gjelder å øke produktiviteten, inkludert å finne de beste produktene og løsningene for et kontormiljø. Som en del av den viktige rollen som beslutningstaker ser enhver Facility Manager alltid etter løsninger som kan forbedre medarbeidernes produktivitet.

Det stadig endrede arbeidsmiljøet har altså gjort det svært viktig for et moderne kontor å være utstyrt med et sett av smarte tjenester. En arbeidsplass der ting ikke fungerer, er stressende for de ansatte og fører til manglende engasjement og fravær. Hvis du vil at dine ansatte skal yte sitt beste og være fornøyde, må du vise dem hvor mye bedriften verdsetter og respekterer dem ved å ha så gode fasiliteter som mulig.