Søke
Helikopter brukt til å tilby offshore catering service av | Coor

Equinor forlenger offshore-avtale med Coor

Siden 2015 har Coor levert forpleiningstjenester til fem av Equinors plattformer. Nå har Equinor valgt å forlenge avtalen med tre år, gjennom å utløse opsjonen i kontrakten. Avtalen har en årlig verdi på rundt 200 MNOK.

«Offshore-leveransen er en veldig spennende kontrakt, helt ulik de andre kontraktene vi har i Coor. Ved oppstart i 2015 sikret vi oss ressurser med lang erfaring innen forpleiningstjenester offshore, noe som har bidratt til  gode leveranser. Vi har god dialog og tett samarbeid med kunden, og jobber målrettet med risikostyring og sikkerhet. Vi ser frem til å videreføre det gode partnerskapet i tre nye år», sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor i Norge.  

Coor har ansvar for å utføre og utvikle et antall servicetjenester til Equinors personell som jobber på oljeplattformene Snorre A og B samt Statfjord A, B og C. Tjenestene som leveres er blant annet renhold, kantine, losji og resepsjon. Coor har i overkant av 200 faste ansatte offshore, i tillegg til landbasert administrasjon.

Forlengelsen gjelder fra 1. juli 2020.