Simon Piquer Karolinksa | Coor

Coor på Karolinska: "Jeg elsker å løse problemer"

Ingen har stått upåvirket av coronapandemien som skjøt fart i begynnelsen av året. Uansett hvilken type arbeid man har, tvinges man til å endre seg etter myndighetenes retningslinjer. Les hvordan kolleger i Coors kontrakt på Karolinska Universitetssykehuset utenfor Stockholm finner løsninger for endrede arbeidsrutiner.

Coors applikasjonsspesialist Simon Piquer har jobbet fire år tilknyttet Karolinska Universitetsjukhuset, i tillegg til ulike roller innen Site Logistikk. I sin nåværende rolle forvalter han de styringssystem som brukes for logistikkløsninger på sykehuset, som for AGV’er (automated guided vehircle), rørpost og støv-/vakuumsystem.

For å kunne håndtere det midlertidige lageret av kritisk beskyttelsesutstyr, foreslo Simon en Power App* for å kunne dokumentere inn- og utleveranser. Alternativet hadde blitt manuell håndtering med penn og papir, eller å holde oversikt i en excel-fil. Forslaget ble presentert i Command Center og det ble straks besluttet å ta i bruk appen.

-Det beste med appen er at man hele tiden kan se i sanntid hva som finnes på lager og hvor det er lagret – noe som i stor grad letter arbeidet for oss i Coor men som også forenkler arbeidet for pleierne som raskt kan se statusbeholdning, forteller Simon.

Hjelpepleier Sofia Lingefelt har jobbet 1,5 år på Karolinska. Mandag til fredag befinner hun seg på sykehuset, hvor hun jobber med sykehusets materiellforsyning. I takt med at sykehuset åpnet flere plasser for covid-19-pasienter ble det forandringer for Sofia og hennes kolleger.

-Noen avdelinger har valgt å stenge og kun tillate de som absolutt må være der for å jobbe.

Hva synes du om det?

-Vi har alltid fått info om hvordan vi skal jobbe, vi har håndtert dette veldig bra. Alle har forsøkt å gjøre sitt beste i denne situasjonen, og det bygger en team-følelse, noe som både merkes og kjennes.

I vanlige tider jobber man på avdelingene der man fyller på de såkalte JIT-skapene (just-in-time). Det betyr at pleiepersonalet får løpende leveranser med materiell som Sofia og hennes kolleger fyller på i skapene. Nå når Karolinska og den øvrige verden har hatt mangel på en del materiell må de derfor håndtere påfyll på en litt annen måte. Kritisk materiell må pleierne selv kvittere ut fra det midlertidige akuttlageret. Nå drar Sofia opp med visse leveranser manuelt og plasserer de i heishallene, der pleierne senere henter materiellet, i stedet for at hun selv går inn på avdelingen og fyller på. I tillegg krever visse av avdelingene de fortsatt har tilgang til at de har på beskyttelsesutstyr.

-Det er annerledes å jobbe med beskyttelsesklær, det var aldri tenkt at vi skulle behøve å gjøre det. Men Coor var raske og ga oss en innføring i hvordan man bruker beskyttelsesutstyr og hvordan vi håndterer det korrekt.

Man reagerer når andre mennesker står for nærme hverandre på bussen


Sakte men sikkert har man bygd opp en rutine på hvordan man skal jobbe på avdelingene. Det kan komme raske forandringer og det gjelder å holde seg på tå hev.

-Når vi jobber så hardt på sykehuset så reagerer man på når andre mennesker står for nærme hverandre på bussen. Man vil ikke føre smitten videre til andre. Hele teamet jobber hardt for ikke å bli syke, for å være på plass og for å hjelpe til med det vi kan.

Hva gjør du for å koble av og lade batteriene når du har fri?

-Det er en del saker man bør avstå fra, det er som det er. Livet kommer tilbake en gang. Jeg har hund, så det blir mange lufteturer.

Gruppeleder for servicelogistikk, Mikael Sehlan, har jobbet på Karolinska siden 2016. Han har blant annet ansvaret for at alle leveranser utføres etter tidsplanen og planlegger det som skal gjøres i løpet av arbeidsdagen. Akkurat nå jobber Mikael mest med akuttlageret av beskyttelsesmateriell. Der kan pleiepersonellet hente ut materiell for to dagers forbruk.

-Vi etterser at de som virkelig har et spesifikt behov er de som først og fremst får benytte seg av utrustningen, forklarer Mikael.

Den største utfordringen er nye retningslinjer som kommer på løpende bånd. Det kan komme mange spørsmål fra personalet om hva som er gjeldende. Derfor har Mikael forsøkt å ha så få personer som mulig involvert, for å sikre korrekt informasjonsflyt.

Har du lært noe nytt som du tar med deg videre når krisen er over?

-Jeg elsker å løse problem. Prosesser kan endres hver dag, det kan bli helomvending på ett minutt. Sånn sett har jobben min bare blitt mer morro å utføre.

*Power Apps er en samling apper, tjenester og koblinger, i tillegg til en dataplattform, levert av Microsoft, der man kan skru sammen apper etter eget behov.