Miljøbevisstheten øker i service-sektoren i de nordiske landene

Tall fra Coor Green Services viser at miljøbevisstheten har hatt en signifikant økning de siste ti årene. Coor Green Services er den eneste omfattende miljømerkingen i sin kategori. Coor har sørget for en altomfattende tilnærming til miljøspørsmål ved å tilby sine kunder en øko-merkeordning som dekker den totale serviceleveransen.

120 arbeidsplasser ble undersøkt av merkeordningen i 2010, hvorav fire nådde opp til Coor Green Services sitt gull-nivå. Ti år senere har 34 prosent nådd samme nivå.

Det svenske IT-selskapet Tieto er en av Coors kunder som har nådd gull-nivået.

-Jeg er veldig fornøyd med Coors måte å strukturere miljøproblematikk på i serviceleveransen, som for renhold. Det Coor har gjort med Green Services er å tilby våre kunder en miljø-merkeordning som dekker hele service-leveransen. Det gir mer troverdighet til Coors virksomhet og det bidrar til å utdype vårt samarbeid, samtidig som det hjelper oss med å skjerpe vårt miljøarbeid, sier Lars Lindberg, Facilities Manager og EMS Manager hos Tieto Sverige.

Bærekraft som ledestjerne

Coor er en av pionerene innen Facility Management i Norden, og en av de største leverandørene av FM-tjenester. Omfanget av tjenestene Coor leverer har imidlertid ikke hatt en nedkjølende effekt på forbedringsviljen som finnes, og som driver utviklingen framover på flere ulike nivå. Det skjer mest gjennom smarte, nye teknologiske løsninger, men det i mente at det er enkeltmennesket som er målet for serviceleveransen.

-Det er tilfredstillende at den miljømessige forpliktelsen øker hvert år og at flere og flere enkeltpersoner jobber for et grønnere miljø, også innenfor serviceleveransen. Hos Coor har vi hatt bærekraft som et ledende prinsipp i flerfoldige år, og det er fantastisk å ha muligheten til å bidra med kunnskap og støtte til så mange i service-sektoren, sier Maria Ekman, som er sjef for bærekraft i Coor.

Coor Green Services inkluderer alle FM-tjenester som leveres, og blir utstedt i tre nivå; sølv, gull og platina.

Les mer om Coor Green Services ved å klikke her.