Klimasmarte Facility Management-løsninger

Har du ansvaret for facility management i din bedrift, med behov for en oversikt over klimasmarte tiltak du kan gjøre? I Coor har vi flere spesialister som kan gi grønne råd til din bedrift.

Å bytte til fornybare energikilder og å innføre smartere driftstiltak som bidrar til mindre sløsing med energi, er avgjørende for å gjøre lavutslippsamfunnet til en realitet. Vi har listet opp noen av de tiltakene som Coor kan hjelpe deg med gjennom å implementere grønnere Facility Management:

1) Bli klimasmart gjennom datadrevet innovasjon

Coors fagmiljø innen bærekraft og innovasjon leter kontinuerlig etter nye samarbeid og løsninger som gjør at våre kunder kan jobbe mer klimasmart og utvikle seg i en grønnere retning. Som en del av å bevege oss selv og våre kunder mot mer miljøvennlig Facility Management, har Coor et aktivt forbedringsarbeid som metodikk. Høsten 2019 deltok Coor i innovasjonsprosjektet Matfloken, som ser nærmere på hvordan matkonsum vil se ut i framtiden. Hos en av våre største kunder på Vestlandet satte vi i 2018 i gang et pilotprosjekt som følger bruken av kontorlokalene gjennom sensorer, for å se på alternative løsninger for hvordan arbeidsplassen er utformet. Les mer om prosjektet her.
For å få mer informasjon om Coors innovative løsninger, kontakt innovasjon.norge@coor.com

2) Innfør systematisk energieffektiviseringsarbeid

Systematiske energieffektiviseringstiltak har som mål å minimere energiforbruk, å utnytte overskuddsenergi og identifisere sparetiltak. For større bedrifter, med over 250 ansatte og med en turnover på over 50 millioner euro, kan vi gjennomføre energirevisjoner som følger krav fra myndighetene, som nå er obligatorisk ifølge et nytt EU-direktiv. Revisjonen inkluderer transport. Coor kan hjelpe deg med å registrere, revidere og utarbeide rapporter. Våre dyktige energispesialister og driftsingeniører overvåker bygningenes ulike systemer og teknologi.
For å få mer informasjon om energirådgivning, kontakt Robin Kairis på robin.kairis@coor.com 

3) Opprett energieffektive datasentre

Siden januar 2016 har Coors energispesialister blitt sertifisert av US Energy Information Administration for å kunne tilby kvalitetstjenester relatert til energieffektiv drift av datasentre, som reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader. Vi tilbyr gjennomganger i mindre skala for å foreslå forbedringsområder, i tillegg til mer omfattende gjennomganger som optimaliserer driftseffektiviteten for datasenteret og tilhørende systemer.
For å komme i kontakt med en av våre datasentereksperter, kontakt Jonas Wallenskog på jonas.wallenskog@coor.com

4) Plassoptimalisering i lokalene dine

Et godt planlagt forretningslokale innebærer at hver eneste kvadratmeter er utnyttet optimalt. Aktivitetsbaserte løsninger, der ansatte deler arbeidsstasjoner, er basert på plassoptimalisering. Med riktig planlegging øker dette også trivselen og produktiviteten. Coors smarte løsninger for moderne kontorer sparer penger og er miljøvennlige. Vi har hjulpet mange av Nordens største selskaper med råd aktivitetsbaserte, plassoptimaliserte løsninger.
For mer informasjon, kontakt Anna Nordin på anna.nordin@coor.com 

5) La dine ansatte eller gjester spise på en av våre restauranter

På personalrestaurant eller lunsjstedene våre går vi aktivt inn for å bruke sesongvarer, minimere og håndtere avfall og velge optimale transportalternativer. Vi tar en nøye vurdering av hvilke retter som serveres, noe som gjør det enkelt for de kundene som vil spise klimasmart der vi driver matkonsept. Coor har sluttet seg til flere grønne matinitiativ, som folkehelsemålet #merav og KuttMatsvinn2020. Vi serverer også kun miljøsertifisert MSC/ASC-merket sjømat i våre personalrestuaranter og kantiner, og etterstreber økologiske råvarer så langt det er mulig.
Hvis du vil vite mer om våre klimasmarte lunsj-løsninger, kontakt vår salgsavdeling salg.norge@coor.com

6) Reduser reisingen med smarte AV-løsninger

Møtevirksomhet er den største årsaken til jobbreiser. Reduser jobbreising med tilrettelagte løsninger for online møter, som vil gjøre virksomheten din litt mer miljøvennlig. Vi er opptatt av den siste teknologien og tilbyr våre kostnadseffektive løsninger for online, audio-visuelle møter via Coor SmartMeeting.
For å få vite mer om våre fjernmøter, kontakt Mattias Wahlgren, Service Developer hos Coor, på mattias.wahlgren@coor.com