Søke

Facility Management blir digitalt

Innenfor IT er løsningene nå smarte, rimelige og enkle nok til å bli benyttet på en rekke ulike områder. Hvordan påvirker dette Facility Management-sektoren?

Hvordan kan facility management-bransjen dra nytte av smarte IT-løsninger og digitalisering? Sentralt i digitaliseringsprosessene står temaer som tingenes internett, "big data", analyseverktøy, sporing, personlig tilpasning og den digitale kundereisen. Men hva har alt dette med Facility Management å gjøre?

Det å forstå hvordan ny teknologi kan effektivisere og forbedre forretningsdriften, er en kritisk faktor for all forretningsdrift i dag. En høy grad av forretningsutvikling drives av nyskapninger innenfor IT. Nærmest alle slags driftsoperasjoner kan rasjonaliseres ved å introdusere digitale løsninger innenfor produksjon og støtteprosesser som administrasjon, distribusjon, logistikk og markedsføring/salg.

Facility management i Norge møter kundene sine krav

Nordiske selskaper er generelt godt posisjonert med tanke på digital modenhet, og FM-sektoren er relativt oppdatert. Økende krav fra kunder er en viktig drivkraft. Mange av kundene er i forkant når det gjelder tilnærming, og de stiller høye krav til tjenestetilbydere. Alle store FM-tilbydere i Norden vurderer nå hvordan de kan øke bruken av teknologi. Dette er spesielt viktig for selskaper som har uttrykte ambisjoner om å levere tjenester innenfor Facility Management, og som ønsker å ligge i forkant. Det favoriserer relativt fleksible selskaper som omfavner endring, og som i tillegg har en tydelig forbedringskultur. Det å forbedre driften bør være innebygget i DNA-et til bedriften, og forenkler overgangen til den nye digitale virkeligheten.

En av de vanskeligste oppgavene er å foreta de riktige prioriteringene. IT-funksjonen kan knyttes tettere sammen med driftsaktiviteter, og dette bør ligge høyt på ledelsens agenda for å skape de rette betingelsene for vellykket arbeid innen IT-utvikling. IT er et strategisk verktøy som – når det brukes riktig – kan støtte forretningsutvikling og driftsmessig fremgang. For å kunne bidra på riktig måte må man forstå kundenes generelle og operasjonelle behov i dybden, og skape de riktige løsningene for Facility Management på bakgrunn av dette. 

Et vellykket digitalt utviklingsarbeid i bunn og grunn er rettet mot to områder: å utvikle tilbud og kundeløsninger, og å effektivisere og forbedre interne prosesser. En proaktiv bedrift arbeider på mange områder, men det er lurt å identifisere et antall områder som er av spesiell interesse. Ett eksempel er å forbedre opplevelsen for sluttkundene – det vil si kundenes ansatte – gjennom mer attraktive og personlig tilpassede digitale grensesnitt. Andre eksempler er hvordan ulike systemer kan kobles sammen og kommunisere med hverandre (tingenes internett), og hvordan data og ekspertise kan pakkes og deles med kunder og samarbeidspartnere ("big data" og analyseverktøy).

Selv om det finnes en klar plan for utviklingsarbeidet, er det viktig å holde seg fleksibel og tilpasse planer etter hvert som nye behov og muligheter dukker opp. Timing og riktige prioriteringer er også viktige faktorer. Den grunnleggende ledetråden bør være aktivt å overvåke og utforske ny teknologi for å være i stand til å introdusere løsninger som skaper driftsmessige og forretningsmessige fordeler – raskt og i alle ledd.