Helikopter brukt til å tilby offshore catering service av | Coor

Aibel og Coor forlenger samarbeidet til 2022

PRESSEMELDING Aibel AS er et ledende serviceselskap som jobber innen olje, gass og fornybar energi. Coor har siden 2014 levert facility management-tjenester på samtlige av Aibel sine lokasjoner i Norge. Dette partnerskapet forlenges til 2022 når Aibel nå utløser opsjon på to nye år.

Aibel AS er et ledende serviceselskap som jobber innen olje, gass og fornybar energi. Coor har siden 2014 levert facility management-tjenester på samtlige av Aibel sine lokasjoner i Norge. Dette partnerskapet forlenges til 2022 når Aibel nå utløser opsjon på to nye år.

Avtaleforlengelsen har en forventet årlig verdi på omtrent 63 millioner kroner.

- Coor har i snart fem år vært Aibel FM sin viktigste leverandør av FM-tjenester. Etter flere år med nedgang i aktiviteten og med fokus på kostnadskutt ser vi nå at aktivitetene i bransjen tar seg opp igjen og Coor har vist fleksibilitet og omstillingsevne til å møte kravene som stilles til den økte aktiviteten. Kontrakten med Coor, opsjon 1, går ut 30/4-2020 og Aibel har besluttet å forlenge avtalen med Coor til 30/4-2022. Det var en enkel beslutning å ta basert på det samarbeidet vi har hatt frem til i dag. Vi gleder oss til to nye år sammen med Coor som vår viktigste samarbeidspartner, sier Hans-Jakob Berge, Head of FM i Aibel.

- Dette er andre gang Aibel velger å utløse opsjon i kontrakten, og vi er veldig stolte over dette. Kontrakten er bygget på partnerskap der forbedringer og gjensidig dialog står i sentrum. Vi i Coor ønsker å støtte opp under Aibels selskapsstrategiske mål og bidrar på alle områder vi kan, slik som gjennomføring av tiltak i handlingsplanen for HMS eller gjennom andre utviklingsområder. Vi ser frem til videre samarbeid, sier Stig André Leirstein, forretningsenhetsdirektør i Coor.